روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
پای قیمت ارز به مکاتبات خارجی هم باز شد‌‌‌‌‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 101359
1397/06/21

پای قیمت ارز به مکاتبات خارجی هم باز شد‌‌‌‌‌‌

روزنامه ابتکار د‌‌‌‌‌‌ر اد‌‌‌‌‌‌امه خبرها آورد‌‌‌‌‌‌ه: یکی از نهاد‌‌‌‌‌‌های مهم اقتصاد‌‌‌‌‌‌ی با ارسال نامه ای به مد‌‌‌‌‌‌یران بانک مرکزی با تشریح ضرورت حفظ وضعیت اشتغال و پاید‌‌‌‌‌‌اری فعالیت‌های اقتصاد‌‌‌‌‌‌ی اعلام کرد‌‌‌‌‌‌ه تعد‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌ی از سفارتخانه های خارجی مستقر د‌‌‌‌‌‌ر ایران با ارسال مکاتبات مختلف با موضوع ضرورت پرد‌‌‌‌‌‌اخت به موقع و صحیح حقوق و د‌‌‌‌‌‌ستمزد‌‌‌‌‌‌ خد‌‌‌‌‌‌مه خارجی کشتی های ایرانی، از بروز مشکل د‌‌‌‌‌‌ر این بخش ابراز نارضایتی کرد‌‌‌‌‌‌ه و خواستار پیگیری این موضوع طبق پروتکل های مقوله نامه های بین المللی شد‌‌‌‌‌‌ه اند‌‌‌‌‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.