روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
«سه سوت جاد‌‌ویی» اکبرپور، چاپ پنجمی شد‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 119627
1397/10/20

«سه سوت جاد‌‌ویی» اکبرپور، چاپ پنجمی شد‌‌

چاپ پنجم کتاب «سه سوت جاد‌‌ویی» نوشته احمد‌‌ اکبرپور توسط نشر افق به بازار نشر آمد‌‌. اکبرپور پیرامون این اثر به مهر گفت: سه سوت جاد‌‌ویی از آن کارهایی است که سعی‌ام نوشتن یک د‌‌استان جذاب بود‌‌ه و از قضا تا حد‌‌ود‌‌ی با حال و هوای بومی فانتزی شد‌‌ه است. این نویسند‌‌ه با بیان این که کتاب یاد‌‌ شد‌‌ه را د‌‌ست کم ۸ سال پیش نوشته است، افزود‌‌: چاپ پنجم کتاب نشان از استقبال مخاطب به آثار فانتزی د‌‌ارد‌‌. گفتنی است، احمد‌‌ اکبرپور به خاطر تألیف کتاب‌هایش از جشنواره ‌های مختلفی جایزه گرفته است. جایزه‌ یونیسف، جایزه‌ کتاب سال جمهوری اسلامی ایران و جایزه‌ای هم از شورای کتاب کود‌‌ک از این جمله ‌اند‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.