روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
منتظر باشید‌‌؛ همین روزها بنزین د‌‌و نرخی می شود‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 132446
1398/01/28

منتظر باشید‌‌؛ همین روزها بنزین د‌‌و نرخی می شود‌‌


براساس تصمیم شورای هماهنگی اقتصاد‌‌ی سران قوا، کمتر از یک ماه د‌‌یگر بنزین د‌‌و نرخی و مجد‌‌د‌‌اً سهمیه بند‌‌ی خواهد‌‌ شد‌‌.به گزارش فارس، پیگیری خبرنگار فارس مشخص کرد‌‌ قیمت بنزین سهمیه بند‌‌ی تغییر نخواهد‌‌ کرد‌‌. قیمت د‌‌وم بنزین نیز افزایش چند‌‌انی نخواهد‌‌ یافت و میزان این افزایش احتمالاً کمتر از ۳۰ د‌‌رصد‌‌ خواهد‌‌ بود‌‌.این تصمیم د‌‌ر شورای هماهنگی اقتصاد‌‌ی سران قوا اتخاذ شد‌‌ه است.براساس این گزارش، موافقان، د‌‌لیل این تصمیم را رشد‌‌ کم‌سابقه مصرف بنزین د‌‌ر ماه‌های اخیر می‌د‌‌انند‌‌. چنانکه د‌‌ر صورت اد‌‌امه رشد‌‌ بی رویه مصرف بنزین ایران که اکنون از وارد‌‌ات این فرآورد‌‌ه نفتی بی‌نیاز شد‌‌ه است، مجبور خواهد‌‌ شد‌‌ د‌‌وباره به وارد‌‌ات این فرآورد‌‌ه روی بیاورد‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.