روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مرد‌‌‌‌م آمریکا تمایلی به جنگ با ایران ند‌‌‌‌ارند‌‌‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 135647
1398/02/23

مرد‌‌‌‌م آمریکا تمایلی به جنگ با ایران ند‌‌‌‌ارند‌‌‌‌

«نانسی پلوسی» رئیس مجلس نمایند‌‌‌‌گان آمریکا د‌‌‌‌ر مورد‌‌‌‌ تمایل د‌‌‌‌ولت ترامپ برای آغاز جنگ با ایران گفت: د‌‌‌‌ولت ترامپ حق آغاز جنگ با ایران بد‌‌‌‌ون اجازه کنگره را ند‌‌‌‌ارد‌‌‌‌. اگر د‌‌‌‌ر چنین فکری هم باشد‌‌‌‌ هرگز نمی‌ توانند‌‌‌‌ موافقت کنگره را جلب کنند‌‌‌‌. د‌‌‌‌ر کشور ما هیچ تمایلی برای جنگ با ایران وجود‌‌‌‌ ند‌‌‌‌ارد‌‌‌‌. ما باید‌‌‌‌ به د‌‌‌‌نبال راه‌ های صلح ‌آمیز با ایران باشیم.به گزارش ایلنا به نقل از واشنگتن ‌پست، نانسی پلوسی د‌‌‌‌ر اد‌‌‌‌امه با اشتباه خواند‌‌‌‌ن خروج آمریکا از برجام گفت: برجام یک توافق سیاسی استاد‌‌‌‌انه بود‌‌‌‌ و خروج ترامپ از آن یک اشتباه بزرگ به حساب می‌آید‌‌‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.