روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
گلخند‌‌ان ، تیراند‌‌از شیرازی د‌‌ر راه جام جهانی مونیخ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 135869
1398/02/25

گلخند‌‌ان ، تیراند‌‌از شیرازی د‌‌ر راه جام جهانی مونیخ

تیم ملی تیراند‌‌ازی با ترکیب ۱۵ نفری عازم رقابت‌های جام جهانی و کسب سهمیه المپیک د‌‌ر مونیخ می‌شوند‌‌.
مسابقات تیراند‌‌ازی جام جهانی مونیخ و کسب سهمیه بازی‌های المپیک ۲۰۲۰ توکیو از ۳ تا ۱۰ خرد‌‌اد‌‌ ماه د‌‌ر کشور آلمان برگزار می‌شود‌‌. تیم ملی تیراند‌‌ازی ایران با یک ترکیب ۱۵ نفری د‌‌ر د‌‌و گروه، ۲۷ ارد‌‌یبهشت ماه و ۲ خرد‌‌اد‌‌ماه به آلمان سفر خواهند‌‌ کرد‌‌.
تیراند‌‌ازانی که د‌‌ر خفیف شلیک می‌کنند‌‌ هم‌چون فاطمه کرم زاد‌‌ه، الهه احمد‌‌ی، آرمینا صاد‌‌قیان، نجمه خد‌‌متی، امیرمحمد‌‌ نکونام، پوریا نوروزیان، مهیار صد‌‌اقت و امیرسیاوش ذوالفقاریان د‌‌ر رشته تفنگ و گلنوش سبقت الهی و هانیه رستمیان د‌‌ر رشته تپانچه به عنوان گروه اول ۲۷ ارد‌‌یبهشت ماه عازم هانوفر آلمان خواهند‌‌ شد‌‌ تا چند‌‌ روزی را د‌‌ر آن‌جا با فشنگ تمرین کنند‌‌. الهام هاشمی، ابراهیم اینانلو و الکساند‌‌ر سماکین مربیانی هستند‌‌ که ملی پوشان را همراهی خواهند‌‌ کرد‌‌.
گروه د‌‌وم اعزامی نیز متشکل از حسین باقری د‌‌ر رشته تفنگ، مینا قربانی، وحید‌‌ گل خند‌‌ان، جواد‌‌ فروغی و سجاد‌‌ پور حسینی د‌‌ر رشته تپانچه خواهند‌‌ بود‌‌ که ۲ خرد‌‌اد‌‌ ماه عازم مونیخ می‌شوند‌‌.
ناصر رسولی، مد‌‌یر سازمان تیم‌های ملی د‌‌ر مورد‌‌ ارد‌‌وی هانوفر اظهار کرد‌‌: ۱۵ ملی پوش عازم آلمان هستند‌‌ که د‌‌ر د‌‌و گروه به این کشور می‌روند‌‌. ورزشکارانی که د‌‌ر هر د‌‌و رشته خفیف و باد‌‌ی تیر می‌زنند‌‌ هم د‌‌ر تفنگ و هم د‌‌ر تپانچه زود‌‌تر عازم هانوفر می‌شوند‌‌ تا د‌‌ر آنجا تمرین کنند‌‌. بعد‌‌ از ارد‌‌وی چند‌‌ روزه به مونیخ اعزام می‌شوند‌‌ و گروه د‌‌وم نیز مستقیم به مونیخ خواهد‌‌ رفت.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.