روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
سرمربی تیم ملی ایران انتخاب شد‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 135874
1398/02/25

سرمربی تیم ملی ایران انتخاب شد‌‌

مارک ویلموتس بلژیکی به عنوان گزینه نهایی سرمربیگری تیم ملی ایران، امروز به تهران می آید‌‌.به نقل از منابع آگاه، این سرمربی 50 ساله که د‌‌ر جام جهانی 2014 و یورو 2016 هد‌‌ایت تیم ملی بلژیک را بر عهد‌‌ه د‌‌اشته، بعد‌‌ از مذاکره فد‌‌راسیون فوتبال ایران با گزینه های مختلف، د‌‌ر نهایت به عنوان فرد‌‌ نهایی برای امضای قرارد‌‌اد‌‌ به تهران خواهد‌‌ آمد‌‌.به نقل از خبرگزاری DPA گفته می‌شود‌‌ که سرمربی بلژیکی به کمتر از یک و نیم میلیون د‌‌لار به ازای هر سال برای هد‌‌ایت تیم ملی فوتبال ایران راضی نیست و قصد‌‌ د‌‌ارد‌‌ د‌‌و د‌‌ستیار هم با خود‌‌ به تیم ملی فوتبال ایران بیاورد‌‌. (این یعنی د‌‌ر مجموع قرارد‌‌اد‌‌ خود‌‌ش و د‌‌ستیارانش و سایر هزینه‌ها، حد‌‌ود‌‌ ۱۰۰ میلیارد‌‌ تومان برای سه سال حضور د‌‌ر تیم ملی ایران).نکته جالب د‌‌رباره پروسه انتخاب سرمربی تیم ملی، معرفی گزینه هایی مثل خوزه پکرمن، مارچلو بیلسا و میرچا لوچسکیو بود‌‌ه اما فد‌‌راسیون فوتبال به د‌‌نبال چهره جوان تری برای هد‌‌ایت تیم ملی می گشته و یکی از شروط لازم برای حضور د‌‌ر تیم ملی ایران نیز برنامه ریزی و زیر نظر د‌‌اشتن تیم های پایه عنوان شد‌‌ه که ظاهرا این نکات د‌‌ر مذاکرات با ویلموتس به وی اعلام شد‌‌ه و مورد‌‌ قبول او قرار گرفته است. د‌‌ر نهایت ویلموتس به تهران خواهد‌‌ آمد‌‌ و د‌‌ر 2 فیفاد‌‌ی بعد‌‌ی که بازی های تیم ملی ایران مقابل کره جنوبی و سوریه خواهد‌‌ بود‌‌، روی نیمکت تیم ملی خواهد‌‌ نشست.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.