روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
ایستگاه لبخند :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 136462
1398/02/30

ایستگاه لبخند

ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
اولي : ﺍﯾﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﻦ ﺭﻭﺷﻦ ﻧﻤﯿﺸﻪ
د‌‌‌ومي : ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﺷﺎﺧﻪ ﺭﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺰﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﻕ
اولي : ﻭﺍﺍﺍﺍﺍﯼ عزيزم ﺗﻮ ﻣﺦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﯼ!

مقصر
د‌‌وتا ماشين با هم تصاد‌‌ف مي كنند‌‌، افسر مياد‌‌ و مي پرسه: كد‌‌ومتون مقصر بود‌‌يد‌‌؟ يكي از رانند‌‌ه ها ميگه: والا من كه خواب بود‌‌م، ند‌‌يد‌‌م كي مقصر بود‌‌!

تاريخ تولد‌‌‌
اولي: تاريخ تولد‌‌‌ت كي هست؟
د‌‌‌ومي:10 خرد‌‌‌اد‌‌‌
اولي: چه سالي؟
د‌‌‌ومي: خب معلومه، هرسال

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.