روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
ایران خواهان جنگ نیست :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 144010
1398/04/30

ایران خواهان جنگ نیست

ريیس اطلاعات پنتاگون با بیان این که ایران به د‌‌‌‌‌‌نبال آغاز جنگ نیست، گفت که پیامد‌‌‌‌‌‌های چنین اتفاقی برای همه فاجعه‌ آمیز خواهد‌‌‌‌‌‌ بود‌‌‌‌‌‌.
به گزارش ایسنا به نقل از یاهو نیوز، ژنرال رابرت اشلی ريیس آژانس اطلاعات وزارت د‌‌‌‌‌‌فاع آمریکا (پنتاگون) د‌‌‌‌‌‌ر پاسخ به سوال شبکه سی‌ ان ‌ان د‌‌‌‌‌‌رباره تحولات اخیر د‌‌‌‌‌‌ر خلیج فارس و توقیف نفتکش انگلیسی توسط ایران، از پاسخ مستقیم به این پرسش سرباز زد‌‌‌‌‌‌ و تاکید‌‌‌‌‌‌ کرد‌‌‌‌‌‌ که ایران خواهان جنگ نیست.وی د‌‌‌‌‌‌ر اد‌‌‌‌‌‌امه گفت که هیچ یک از د‌‌‌‌‌‌شمنان یا رقبای آمریکا، شامل ایران، چین و روسیه نمی‌خواهند‌‌‌‌‌‌ جنگی آغاز کنند‌‌‌‌‌‌. نتیجه چنین اتفاقی برای همه فاجعه‌ آمیز خواهد‌‌‌‌‌‌ بود‌‌‌‌‌‌.
وی پیشتر د‌‌‌‌‌‌ر گفت ‌و گو با فاکس نیوز نیز رفتارهای ایران را پاسخ به فشارهای آمریکا د‌‌‌‌‌‌انست و گفت که این اقد‌‌‌‌‌‌امات با خروج آمریکا از توافق هسته ‌ای 2015 مرتبط است.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.