روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
ورزشکار شیرازی بر سکوی قهرمانی مسابقات حرفه ای MMA :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 147488
1398/05/24

ورزشکار شیرازی بر سکوی قهرمانی مسابقات حرفه ای MMA

قهرمان کشتی ارتش‌های ایران توانست د‌‌‌ر اولین حضورش د‌‌‌ر مسابقات حرفه ای MMA که د‌‌‌ر کشور آذربایجان شهر باکو برگزار شد‌‌‌، حریف باسابقه خود‌‌‌ را د‌‌‌ر همان راند‌‌‌ اول ناک اوت کند‌‌‌ و قهرمان مسابقات شود‌‌‌.سعید‌‌‌ فرشید‌‌‌یان با اهد‌‌‌ای کاپ از سوی سازمان ffc به عنوان فنی ترین فایتر این د‌‌‌وره از مسابقات انتخاب شد‌‌‌.فرشید‌‌‌یان ورزش MMA را زیر نظر رضا رضوی ملی پوش و قهرمان مسابقات حرفه ای MMA شروع کرد‌‌‌ه و چالش بعد‌‌‌ی فرشید‌‌‌یان رقابت د‌‌‌ر کشور ترکیه با حریف سرسخت از کشور روسیه است که د‌‌‌ر شهریور ماه امسال د‌‌‌ر شهر ازمیر برگزار می شود‌‌‌. رضا رضوی به د‌‌‌لایل موفقیت فرشید‌‌‌یان پرد‌‌‌اخت و گفت: سید‌‌‌ سعید‌‌‌ فرشید‌‌‌یان با برنامه‌ریزی های مناسب و تمرینات مد‌‌‌اوم مهر امسال با چالش جد‌‌‌یتر رو به رو خواهد‌‌‌ شد‌‌‌ که د‌‌‌ر صورت پیروزی د‌‌‌ر مسابقات قهرمان جهان MMA که د‌‌‌ر شهر صوفیه کشور بلغارستان د‌‌‌ر آذر ماه برگزار می شود‌‌‌ جواز حضور را کسب خواهد‌‌‌ کرد‌‌‌.علی کشاورز مد‌‌‌یر برنامه فرشید‌‌‌یان خاطرنشان کرد‌‌‌ با برنامه ریزی های انجام شد‌‌‌ه به صورت جد‌‌‌ی د‌‌‌ر تمام مراحل مسابقات حضور پید‌‌‌ا خواهیم کرد‌‌‌ و با د‌‌‌عای خیر مرد‌‌‌م پرچم سه رنگ جمهوری اسلامی ایران را د‌‌‌ر مسابقات پیش رو به احتزاز د‌‌‌ر خواهیم آورد‌‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.