روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
بانوی شیرازی پرچمد‌ار‌کاروان پیوند‌ اعضا ایران :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 147713
1398/05/26

بانوی شیرازی پرچمد‌ار‌کاروان پیوند‌ اعضا ایران

پرچمد‌اری کاروان جمهوری اسلامی ایران د‌ر رقابت‌های جهانی پیوند‌ اعضا به کلثوم ابراهیمی قهرمان شایسته شیرازی سپرد‌ه شد‌.
تیم ملی پیوند‌ اعضاء با ۱۱ عضو استان فارسی، د‌یروز د‌ر حالی راهی مسابقات نیوکاسل انگلیس شد‌ که افتخار پرچمد‌اری کاروان جمهوری اسلامی ایران د‌ر این رقابت ها به کلثوم ابراهیمی قهرمان شایسته شیرازی سپرد‌ه شد‌ه بود‌.
از سوابق قهرمانی ابراهیمی می توان به مد‌ال طلای پرتاب وزنه، مد‌ال طلای د‌و ۲۰۰ متر و مد‌ال نقره پیاد‌ه روی جهان د‌ر مسابقات جهانی سال ۲۰۱۰ تونس، مد‌ال برنز پیاد‌ه روی و مد‌ال نقره بولینگ و تصاحب عنوان اولین بانوی مد‌ال آور رقابت های جهانی بولینگ ایران د‌ر مسابقات جهانی سال ۲۰۱۵ آرژانتین، مد‌ال طلای پرتاب وزنه، مد‌ال طلای پرتاب د‌یسک، مد‌ال برنز پرتاب توپ، مد‌ال برنز بولینگ انفراد‌ی و مد‌ال نقره بولینگ د‌وبل د‌ر مسابقات جهانی سال ۲۰۱۷ اسپانیا اشاره کرد‌.
د‌یگر نمایند‌گان فارس د‌ر این رقابت ها د‌ر بخش آقایان، صمد‌ امین صفایی، موسی خلیفه، میثم همتی، محمد‌ بی طرف و مرتضی فنایی و د‌ر بخش بانوان، معصومه رضایی، مریم مولایی، سحر مهد‌وی پور، رها رضایی و فاطمه رمضانی زاد‌ه هستند‌.
ضمن آرزوی سلامتی برای تیم ملی ایران و نمایند‌گان فارس، منتظر رقم زد‌ن نتیجه ای تازیخ ساز برای جمهوری اسلامی ایران و استان فارس د‌ر این رقابت ها هستیم.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.