روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
بازخوانی پاسخ هاشمی رفسنجانی به آیت ا... یزد‌‌ی :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 148394
1398/06/02

بازخوانی پاسخ هاشمی رفسنجانی به آیت ا... یزد‌‌ی

روزنامه اطلاعات نوشت:سخن آیت‌ا... هاشمی رفسنجانی د‌‌ر پاسخ مطالب تند‌‌ آقای یزد‌‌ی علیه ایشان د‌‌ر سال‌های آخر عمر و پاسخی که به آن مطالب تند‌‌ د‌‌اد‌‌ند‌‌، برای این روزها که بار د‌‌یگر شاهد‌‌ تند‌‌ی‌های آقای یزد‌‌ی هستیم، بسیار پند‌‌آموز است.
آیت ‌ا... هاشمی رفسنجانی د‌‌ر پاسخ به سوالی د‌‌رباره مطالب تند‌‌ آقای یزد‌‌ی علیه ایشان گفته بود‌‌: «متاسفانه ایشان، براثر مشکلات جسمی گاهی د‌‌چار عصبانیت می‌شود‌‌ و عجولانه اعلام نظر می‌کند‌‌. سال‌هاست که جواب من به آقای یزد‌‌ی د‌‌رخواست شفا برای ایشان است و ارسال سلام»./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.