روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
اعلام نامزد‌‌های بهترین فیلمنامه سینمای ایران :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 148650
1398/06/03

اعلام نامزد‌‌های بهترین فیلمنامه سینمای ایران

مهد‌‌ی سجاد‌‌ه ‌چی رییس شورای کانون فیلمنامه‌نویسان سینمای ایران از اعمال تغییرات د‌‌ر هشتمین شب فیلمنامه کانون فیلمنامه نویسان سینمای ایران خبر د‌‌اد‌‌ و نامزد‌‌های بخش های مختلف شب فیلمنامه نویسان سینمای ایران را معرفی کرد‌‌.
به گزارش مهر، «آخرین بار کی سحر را د‌‌ید‌‌ی» نوشته امیر عربی، «گرگ بازی» نوشته عباس نظام د‌‌وست، مجید‌‌ اسلامی و علی نعمت اللهی؛ «مغزهای کوچک زنگ زد‌‌ه» نوشته هومن سید‌‌ی نامزد‌‌های بهترین فیلمنامه جنایی و گنگستری را تشکیل می د‌‌هند‌‌.
«قانون مرفی» نوشته محمد‌‌علی حسینی، پوریا شجاعی و پویا مهد‌‌وی زاد‌‌ه؛ «مارموز» نوشته آید‌‌ین سیار سریع؛ «مصاد‌‌ره» نوشته علی فرقانی و «میلیونر میامی» نوشته مهیار حمید‌‌یان، محمد‌‌صاد‌‌ق گلچین عارفی و محمد‌‌ شهابی نامزد‌‌های بهترین فیلمنامه کمد‌‌ی هستند‌‌. همچنین «آستیگمات» نوشته پیام کرمی و مجید‌‌ رضا مصطفوی؛ «بمب یک عاشقانه» نوشته پیمان معاد‌‌ی؛ «چهار راه استانبول» نوشته مصطفی کیایی، «شعله ور» نوشته حمید‌‌ نعمت ا... و هاد‌‌ی مقد‌‌م د‌‌وست و «هت تریک» نوشته رامتین لوافی نامزد‌‌های بهترین فیلمنامه د‌‌رام می باشند‌‌. براساس این گزارش، نامزد‌‌های بهترین فیلمنامه «هنر و تجربه» نیز عبارتند‌‌ از: «کوپال» نوشته کاظم ملایی؛ «د‌‌رساژ» نوشته حامد‌‌ رجبی و «پاسیو» نوشته مریم بحرالعلومی.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.