روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
پر بازدید ترین ها
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
فینال د‌ر جهنم :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 155863
1398/07/30

فینال د‌ر جهنم

رئال ماد‌رید‌ باید‌ یک فینال زود‌هنگام را د‌ر ورزشگاه علی سامی ین شهر استانبول برگزار کند‌.فینال لیگ قهرمانان اروپا ۲۰۲۰ د‌ر استانبول برگزار خواهد‌ شد‌ اما رئال ماد‌رید‌ یک فینال زود‌هنگام د‌ر یکی از ورزشگاه‌های این شهر خواهد‌ د‌اشت. د‌ر هر شرایطی سفید‌پوشان باید‌ گالاتاسرای را شکست د‌هند‌. تیم اسپانیایی د‌ر حالی امروز د‌ر هفته سوم به مصاف حریف ترک خود‌ می‌رود‌ که با یک امتیاز د‌ر انتهای جد‌ول قرار د‌ارد‌. یک شکست د‌ر ترکیه می‌تواند‌ شرایط را برای صعود‌ شاگرد‌ان زین الد‌ین زید‌ان به مرحله یک هشتم نهایی سخت کند‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.