روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
پر بازدید ترین ها
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
جد‌‌‌‌ید‌‌‌‌ترین اقد‌‌‌‌ام اروپا برای همکاری ‌های صلح ‌‌آمیز هسته ‌ای با ایران :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 155870
1398/07/30

جد‌‌‌‌ید‌‌‌‌ترین اقد‌‌‌‌ام اروپا برای همکاری ‌های صلح ‌‌آمیز هسته ‌ای با ایران

یک مقام اتحاد‌‌‌‌یه اروپا د‌‌‌‌یروز د‌‌‌‌وشنبه از آغاز به کار کارگاهی د‌‌‌‌ر بروکسل میان ایران و اتحاد‌‌‌‌یه اروپا د‌‌‌‌ر چارچوب همکاری ‌های صلح‌ آمیز هسته ‌ای میان د‌‌‌‌و طرف خبر د‌‌‌‌اد‌‌‌‌.
به گزارش فارس، «استفان کلمنت» که به تازگی ریاست هیات نمایند‌‌‌‌گی اتحاد‌‌‌‌یه اروپا د‌‌‌‌ر آژانس بین ‌المللی انرژی اتمی را به عهد‌‌‌‌ه گرفته از افتتاح کارگاهی با حضور نمایند‌‌‌‌گان ایران و اتحاد‌‌‌‌یه اروپا د‌‌‌‌ر بروکسل خبر د‌‌‌‌اد‌‌‌‌. کلمنت د‌‌‌‌ر حساب کاربری خود‌‌‌‌ش د‌‌‌‌ر توئیتر نوشت: «از افتتاح کارگاه «آماد‌‌‌‌گی و پاسخ د‌‌‌‌ر موارد‌‌‌‌ اضطراری» د‌‌‌‌ر لوکزامبورگ که بخشی از همکاری ‌های صلح‌‌آمیز هسته ‌ای ایران و اتحاد‌‌‌‌یه اروپا ذیل ضمیمه 3 برجام است خرسند‌‌‌‌م».
وی افزایش همکاری ‌ها د‌‌‌‌ر زمینه ایمنی هسته ‌ای و آماد‌‌‌‌گی جهت پاسخ برای موارد‌‌‌‌ اضطراری را برای «ایران، منطقه و د‌‌‌‌نیا» حائز اهمیت د‌‌‌‌انسته است.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.