روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
فارس دو تکه! :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 191879
1399/07/03

فارس دو تکه!

فارس دو تکه می‌شود! خبری که هر از چند گاهی رسانه ‌ای می‌ گردد.تاریخ گذشته ایران نشان می‌دهد در کشور ما تمایل به افزایش تعداد استان‌ها و عدم وجود یک اراده برای کاهش تعداد استان‌ها همواره وجود داشته ‌است، به‌گونه‌ای که از سال ۱۳۱۶ تاکنون، تعداد استان‌ها از ۱۰ به ۳۱ رسیده ‌است.به گفته وزیر کشور در سال ۱۳۹۷ حدود ۱۵ استان در کشور متقاضی تقسیم استان خود هستند.بر اساس قانون، تشکیل استان جدید از جمله اختیارات وزارت کشور و دولت تلقی شده ‌است. در قوانین تقسیمات کشوری آمده: «وزارت کشور بنا به ضرورت می‌تواند با تصویب هیئت وزیران با ایجاد، انتزاع و الحاق روستاها، بخش‌ها یا شهرستان‌های مجاور، استان‌ها را تعدیل یا تشکیل نماید».ماده ۹ قانون تقسیمات کشوری همچنین می‌گوید که استان جدید باید حداقل یک میلیون نفر جمعیت داشته باشد و مرکز استان یکی از شهرهای همان استان باشد که مناسب‌ ترین کانون سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، طبیعی و اجتماعی آن استان شناخته می‌شود.استان فارس با مساحتی در حدود ۱۲۲/۶۰۸ کیلومتر مربع، چهارمین استان بزرگ و با جمعیتی معادل 4.851.274 نفر، چهارمین استان پرجمعیت ایران به‌شمار می‌رود. وجود مسائل و مشکلاتی مانند وسعت زیاد استان فارس، گسترش افقی استان فارس، نامناسب بودن شاخص‌های توسعه در سطح شهرستان‌های استان فارس، تعداد زیاد شهرستان، نامناسب بودن وضعیت راه‌های ارتباطی و… تقسیم استان فارس را ضروری نموده‌است.در آخرین پیشنهادی که ارائه شده است فارس به دو بخش فارس شمالی و جنوبی تقسیم و فارس شمالی به مرکزیت شیراز و فارس جنوبی به مرکزیت جهرم خواهد بود هر چند در این میان لارستان هم برای خود شانسی بزرگ قائل است اما اینکه چرا این مسئله دوباره پررنگ شده است به صحبتی برمی‌گردد که اخیراً نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی مطرح کرده است؛ به گفته او طرح تشکیل استان‌ها در مجلس مطرح شده و به شورای نگهبان ارسال گردیده است و هدف از تقسیم استان‌ها تمرکز زدایی و کاهش بروکراسی اداری عنوان گردیده است.ابوالفضل ابوترابی در مورد تقسیم‌بندی‌ها گفته: باید استان‌های اصفهان، کرمان، فارس به دو قسمت و استان سیستان و بلوچستان به سه قسمت تقسیم شوند.اما آنچه که این نماینده مجلس مطرح کرده است و جای بحث دارد عدم استفاده از نظر مسئولان استان‌هاست! او گفته: نظر مسئولان استان ملاک تقسیم نیست و طرح تشکیل استانها در مجلس مطرح و به شورای نگهبان ارسال شده است.در این ارتباط نیاز است تا یک نکته اساسی مورد توجه قرار گیرد و آن اینکه مردم با این تقسیم بندی‌ها باید حداکثر رضایت را داشته باشند و مسئولان بتوانند طرح توجیهی خود را اعلام کنند.داشتن استانی به نام فارس به مرکزیت شیراز افتخار کمی نیست که مردم شهرستان‌ها و مسئولان آنها به راحتی بتوانند از کنار آن گذر کنند و در این ارتباط نیاز است تا با جلسات متعدد توجیهی کاری کرد تا استانهایی که با مرکزیت شهرستان جدید تشکیل می‌شوند ضعیف‌تر از استان اصلی نباشند و به این باور برسند که امکانات یک به یک و بر اساس جمعیت بین آنها تقسیم خواهد شد و و فرقی میان استان جدید و استان قدیم وجود نخواهد داشت.
« محمد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ جلالی/«خبرجنوب


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.