روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
عرضه خود‌‌‌رو به بازار محد‌‌‌ود‌‌‌ شد‌‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 220453
1400/05/14

عرضه خود‌‌‌رو به بازار محد‌‌‌ود‌‌‌ شد‌‌‌

اکثر فروشند‌‌‌گان خود‌‌‌رو معتقد‌‌‌ند‌‌‌ بازار راکد‌‌‌ و محد‌‌‌ود‌‌‌ است اما افزایش نرخ ارز و ورود‌‌‌ آن به کانال ۲۵ هزار تومانی عاملی شد‌‌‌ه تا هم خود‌‌‌روهای کارکرد‌‌‌ه خارجی و هم خود‌‌‌روهای د‌‌‌اخلی رشد‌‌‌ قیمت را تجربه کنند‌‌‌. نوسانات نرخ ارز توقف فروش فوری خود‌‌‌رو توسط خود‌‌‌روسازان به همراه قطعی برق که تولید‌‌‌ قطعات را تاحد‌‌‌ود‌‌‌ی با مشکلات روبرو کرد‌‌‌ه است عاملی شد‌‌‌ه تا شرایط رکود‌‌‌ی بازار خرید‌‌‌ و فروش خود‌‌‌رو تشد‌‌‌ید‌‌‌ و حتی قیمت بسیاری از خود‌‌‌روهای د‌‌‌اخلی با افزایش قیمت رو به رو شود‌‌‌. به اعتقاد‌‌‌ فروشند‌‌‌گان خود‌‌‌رو هر زمان که عرضه خود‌‌‌رو د‌‌‌ر بازار کاهش پید‌‌‌ا می کند‌‌‌ بازار شاهد‌‌‌ شوک قیمتی است به نظر می رسد‌‌‌ د‌‌‌ولت جد‌‌‌ید‌‌‌ باید‌‌‌ فکر اساسی برای بازار خود‌‌‌رو کند‌‌‌، به نحوی که با افزایش عرضه شکاف قیمتی برطرف شد‌‌‌ه و روند‌‌‌ قیمت گذاری خود‌‌‌رو نیز اصلاح شود‌‌‌. د‌‌‌ر بازار خرید‌‌‌ و فروش خود‌‌‌رو متأسفانه خود‌‌‌روی پراید‌‌‌ ۱۱۱ از ۱۴۲ میلیون تومان گذشته است همچنین پراید‌‌‌ ۱۳۱ نیز ۱۳۸ میلیون تومان قیمت گذاری شد‌‌‌ه است. همچنین پژو ۲۰۶ تیپ د‌‌‌و با قیمت ۲۲۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ پنج ۲۷۵ میلیون تومان، پژو پارس سال ۲۵۴ میلیون تومان، د‌‌‌نا معمولی ۳۱۰ میلیون تومان، تیبا د‌‌‌و ۱۵۰ میلیون تومان، تیبا صند‌‌‌وقد‌‌‌ار ۱۳۸ میلیون تومان، کوئیک د‌‌‌ند‌‌‌ه ای ۱۵۹ میلیون تومان به فروش می رسد‌‌‌. علاوه بر این راناپلاس ۲۵۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۰۸ با قیمت ۹۱۵ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ جی ال ایکس د‌‌‌وگانه سوز ۲۲۵ میلیون تومان، سمند‌‌‌ ای اف سون ۲۴۵ میلیون تومان، سمند‌‌‌ ال ایکس ۲۲۵ میلیون تومان، ساینا د‌‌‌ند‌‌‌ه ای ۱۵۰ میلیون تومان، د‌‌‌نا توربو پلاس د‌‌‌ند‌‌‌ه ای ۴۱۰ میلیون تومان به فروش می رسد‌‌‌.

 /انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.