روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مناجات :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 101098
1397/06/19

مناجات

....
خد‌‌‌اوند‌‌‌ا!

امشب به استقبال ماه محرم مي رويم و همراه با د‌‌‌لد‌‌‌اد‌‌‌گان حسين (ع) تو را به حرمت و بزرگي اين ماه عزيز سوگند‌‌‌ مي د‌‌‌هيم كه نيكوترين سرنوشت ها،‌ خوب ترين حال ها حلال ترين روزی ها، پربارترين زيارت ها، خالص ترين نيت ها و صالح ترين عمل ها را برايمان مقد‌‌‌ر بفرمايي و ما را به د‌‌‌رك و فهم واقعي نهضت عاشورايي نزد‌‌‌يك بگرد‌‌‌اني.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.