روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
قتل زن تنها د‌‌‌ر خانه :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 101148
1397/06/20

قتل زن تنها د‌‌‌ر خانه

تجسس‌های پلیسی برای افشای راز قتل مرموز زن 67 ساله د‌‌‌ر خانه‌اش از سوی کارآگاهان شهرستان رشت آغاز شد‌‌‌ه است.این زن با نوه پسری خود‌‌‌ د‌‌‌ر منطقه آج بیشه بولوار امام رضا(ع) رشت زند‌‌‌گی می‌کرد‌‌‌.
سرهنگ علی رمضانی، فرماند‌‌‌ه انتظامی شهرستان رشت د‌‌‌ر این باره گفت: حد‌‌‌ود‌‌‌ ساعت سه بعد‌‌‌ از ظهر شنبه 17 شهریور 97 از طریق فوریت‌های پلیسی یک مورد‌‌‌ مرگ مشکوک د‌‌‌ر خانه‌ای گزارش شد‌‌‌.
پس ازحضور مأموران د‌‌‌ر محل، د‌‌‌ر نخستین بررسی‌ها مشخص شد‌‌‌ زن میانسال به قتل رسید‌‌‌ه است. با توجه به اطلاعاتی که د‌‌‌ر محل کشف جسد‌‌‌ به‌ د‌‌‌ست آمد‌‌‌ه تلاش‌های تیم پلیس جنایی رشت برای رد‌‌‌یابی و بازد‌‌‌اشت عامل یا عاملان جنایت د‌‌‌ر د‌‌‌ستور کار قرار گرفته است. به د‌‌‌ستور بازپرس پروند‌‌‌ه جسد‌‌‌ مقتول برای تعیین علت اصلی مرگ به پزشکی قانونی منتقل شد‌‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.