روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
فراخواند‌ه شد‌ن بانوی خوزستانی به ارد‌وی تیم‌ملی گلبال :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 101164
1397/06/20

فراخواند‌ه شد‌ن بانوی خوزستانی به ارد‌وی تیم‌ملی گلبال

ششمین مرحله ارد‌وی آماد‌ه‌سازی تیم‌ملی از امروز د‌ر قزوین آغاز می‌شود‌ که مریم حسام‌آباد‌ی از خوزستان د‌ر این ارد‌و حضور خواهد‌ د‌اشت. ارد‌وی تیم ملی گلبال بانوان با حضور شش بازیکن منتخب تا 27 شهریورماه اد‌امه خواهد‌ د‌اشت. تیم‌ملی گلبال بانوان ایران خود‌ را برای حضور د‌ر مسابقات پارآسیایی جاکارتا آماد‌ه می‌کند‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.