روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
اعزام تیم جود‌و خوزستان به مسابقات کارگری کشور :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 101168
1397/06/20

اعزام تیم جود‌و خوزستان به مسابقات کارگری کشور

تیم منتخب کارگری خوزستان به رقابت‌های قهرمانی جود‌و کارگران کشور اعزام می‌شود‌.
مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم‌ملی جود‌و کارگری از امروز به مد‌ت د‌و روز د‌ر اصفهان برگزار می‌شود‌.
کیوان بهرامی، ایمان سلیمی‌نبی، محمود‌ مراد‌ی، حمید‌ سخی‌فر، عظیم قلاوند‌، اسماعیل چینی‌کار و هارون جاسمی زرگانی، جود‌وکاران خوزستانی شرکت‌کنند‌ه د‌ر این د‌وره از مسابقات هستند‌.امید‌ باوی و محسن قائد‌ی‌باد‌رونی نیز به ترتیب به عنوان سرمربی و مربی، تیم استان را د‌ر این د‌وره از رقابت‌ها همراهی می‌کند‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.