روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
فد‌راسیون فوتبال نهاد‌ی غیرد‌ولتی است :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 101191
1397/06/20

فد‌راسیون فوتبال نهاد‌ی غیرد‌ولتی است

صفی الله فغانپور درباره منع فعالیت بازنشستگان گفت:درباره مباحث مربوط به منع فعالیت بازنشستگان، پیرامون فدراسیون فوتبال مبلحث کلیدی مطرح است‌. در وهله نخست اینکه روشن است فدراسیون فوتبال بر اساس اساسنامه ارائه شده به فیفا،نهادی غیردولتی و یا در اصل همان NGO محسوب می شود.لذا طرح مواردی در تضاد با این اصل،به صورت کلی می تواند مشکلات عدیده ای را همراه داشته باشد.وی ادامه داد:موضوع دیگر،بحث مربوط به درصد جانبازی رییس فدراسیون فوتبال است.اینجا توضیح مهمی بیان می‌کنم که این درصد در دو دهه گذشته هیچ تغییری نداشته است.فغانپور تصریح کرد: جدا از همه این مباحث،رویه فدراسیون فوتبال و در راس آن مقام عالی فدراسیون تاکید و تصریح بر مر قانون است.وی همواره تاکید داشته که قوانین مورد احترام و لازم الاجراست و در این مقوله هم نظر ریاست فدراسیون بر همین اصل استوار است.به گزارش خبرگزاری فارس،گفتنی است در صورتی که بحث منع فعالیت بازنشستگان در فدراسیون فوتبال اجرا شود،مدیران زیادی نظیر اسلامیان،کفاشیان،بهاروند،طالقانی و....مشمول این قانون خواهند شد.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.