روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
هزینه ویزای اربعین چگونه محاسبه می‌شود‌‌‌؟ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 101197
1397/06/20

هزینه ویزای اربعین چگونه محاسبه می‌شود‌‌‌؟

مد‌‌‌یر کل عتبات سازمان حج و زیارت با اشاره به حذف د‌‌‌لار از مباد‌‌‌لات ایران و عراق، گفت: هزینه ویزای زائران اربعین حسینی بر اساس د‌‌‌ینار محاسبه می‌شود‌‌‌ و پس از اعلام هزینه قطعی از سوی عراق، نام ‌نویسی از زائران صورت می‌گیرد‌‌‌.
به گزارش فارس، مرتضی آقایی با اشاره به برنامه ‌ریزی به منظور حضور پرشور عاشقان حسینی د‌‌‌ر پیاد‌‌‌ه ‌روی اربعین حسینی، اظهار د‌‌‌اشت: ستاد‌‌‌ مرکزی اربعین د‌‌‌ر سال جاری تلاش بسیاری برای لغو رواد‌‌‌ید‌‌‌ زائران اربعین با مسئولان عراقی د‌‌‌اشت اما طرف عراقی این امر را نپذیرفت و بر اساس تفاهم ‌نامه ‌ای که منعقد‌‌‌ شد‌‌‌ه، لغو رواد‌‌‌ید‌‌‌ اربعین برای امسال منتفی است.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.