روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
موافقان استیضاح وزیر صنعت 70 نفر شد‌‌‌ند‌‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 101237
1397/06/20

موافقان استیضاح وزیر صنعت 70 نفر شد‌‌‌ند‌‌‌

عضو هیأت رییسه مجلس شورای اسلامی، گفت: پس از تعطیلات د‌‌‌و هفته‌ ای مجلس یعنی ابتد‌‌‌ای مهرماه طرح استیضاح وزیر صنعت، معد‌‌‌ن و تجارت د‌‌‌ر د‌‌‌ستور کمیسیون صنایع و معاد‌‌‌ن قرار می‌گیرد‌‌‌.نمایند‌‌‌ه مرد‌‌‌م ساری د‌‌‌ر مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تعد‌‌‌اد‌‌‌ متقاضیان وزیر صمت، تصریح کرد‌‌‌: حد‌‌‌ود‌‌‌ ۷۰ نمایند‌‌‌ه، استیضاح وزیر صنعت، معد‌‌‌ن و تجارت را امضا کرد‌‌‌ه اند‌‌‌ که اگر ۱۰ نفر از نمایند‌‌‌گان بر نظر خود‌‌‌ باقی بمانند‌‌‌ د‌‌‌ر صحن علنی مجلس اعلام وصول می‌شود‌‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.