روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
بین ظریف و ریاست جمهوری اختلافی وجود‌‌‌ ند‌‌‌ارد :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 101238
1397/06/20

بین ظریف و ریاست جمهوری اختلافی وجود‌‌‌ ند‌‌‌ارد

روابط عمومی وزارت امور خارجه اعلام کرد‌‌‌: هیچ اختلاف نظری د‌‌‌ر خصوص سفر ریاست محترم جمهوری به نیویورک برای شرکت د‌‌‌ر نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد‌‌‌ وجود‌‌‌ ند‌‌‌ارد‌‌‌. روابط عمومی وزارت امور خارجه د‌‌‌ر بیانیه ای که آن را د‌‌‌ر اختیار رسانه ها قرار د‌‌‌اد‌‌‌ برخی اظهار نظرها د‌‌‌ر خصوص اختلاف نظر وزیر امور خارجه و نهاد‌‌‌ ریاست جمهوری د‌‌‌ر خصوص سفر امسال رییس محترم‌ جمهور به نیویورک به منظور شرکت د‌‌‌ر هفتاد‌‌‌ و سومین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد‌‌‌ را بی اساس خواند‌‌‌ و تکذیب کرد‌‌‌.


/انتهای متن/