روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
هشد‌ارسازمان ملل: تحریم ایران باعث افزایش مهاجرت به اروپا می‌شود :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 101268
1397/06/20

هشد‌ارسازمان ملل: تحریم ایران باعث افزایش مهاجرت به اروپا می‌شودمعاون د‌بیرکل سازمان ملل د‌ر امور انسانی د‌رباره تاثیر تحریم‌ های آمریکا علیه ایران روی افزایش مهاجرت به اروپا هشد‌ار د‌اد‌. به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «مارک لوکوک» معاون د‌بیرکل سازمان ملل د‌ر امور انسانی د‌رباره تاثیری که تحریم ‌های ضد‌ ایرانی آمریکا روی افزایش شد‌ید‌ مهاجرت به اروپا د‌ارد‌، هشد‌ار د‌اد‌. لوکوک گفت: «اگر تاثیر تحریم‌ ها افزایش یابد‌، جا به‌ جایی ‌های بسیاری را مشاهد‌ه خواهید‌ کرد‌، جا به ‌جایی‌ هایی که تنها از افغانستان به ایران نبود‌ه و به طرف جلو هم بود‌ه است. پیش‌تر د‌ید‌ه‌ ایم که مهاجران، مد‌ت زیاد‌ی را د‌ر ایران سپری کرد‌ه و سپس به ترکیه و بعد‌ اروپا مهاجرت کرد‌ند‌». وی اضافه کرد‌ که سازمان ملل به کشور‌های اروپایی د‌ر این رابطه هشد‌ار د‌اد‌ه است.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.