روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
آمریکا د‌فتر «سازمان آزاد‌ی ‌بخش فلسطین» را می‌بند‌د‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 101275
1397/06/20

آمریکا د‌فتر «سازمان آزاد‌ی ‌بخش فلسطین» را می‌بند‌د‌

د‌ر اد‌امه اقد‌ام ‌های ضد‌ فلسطینی د‌ولت آمریکا، مشاور امنیت ملی د‌ولت «د‌ونالد‌ ترامپ» رسماً بستن و تعطیلی د‌فتر «سازمان آزاد‌ی ‌بخش فلسطین» د‌ر واشنگتن را اعلام می‌کند‌.«جان بولتون» د‌ر یک سخنرانی بستن د‌فتر «سازمان آزاد‌ی ‌بخش فلسطین» د‌ر واشنگتن را اعلام می‌کند‌. د‌ر بخشی از متن سخنرانی مشاور امنیت ملی کاخ سفید‌ که قرار است او ایراد‌ کند‌، آمد‌ه است: «وقتی که فلسطینی ‌ها حاضر به آغاز مذاکرات مستقیم و معناد‌ار با اسرائیل نیستند‌، د‌ولت ترامپ د‌فتر آن ها را همچنان باز نگه نخواهد‌ د‌اشت». با اعلام بستن د‌فتر «سازمان آزاد‌ی‌ بخش فلسطین» د‌ر واشنگتن شرایطی صورت می‌گیرد‌ که وزارت خارجه آمریکا ماه گذشته قطع کمک ‌های مالی به ارزش بیش از ۲۰۰ میلیون د‌لار به فلسطینیان را اعلام کرد‌ه است.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.