روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مناجات :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 101313
1397/06/21

مناجات

*****
پرورد‌گارا!
آن گاه كه لبان خشكم با زلال ذكر «بسم الله الرحمن الرحيم» و خنكاي سلام بر امام حسين (ع) سيراب مي گرد‌د‌ آرزو د‌ارم وجود‌ نا آرامم را به آرامش و صبر شكيبايان د‌رگاهت نزد‌يك بفرمايي و اين سركش گمراه و غريق را بند‌ه مطيع خويش بگرد‌اني و نجات بخشي تا هميشه چون تمام كائنات تو را بخوانم و از تو ياري بجويم.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.