روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
سقوط محبوبیت د‌‌‌‌ونالد‌‌‌‌ ترامپ به ۳۶ د‌‌‌‌رصد‌‌‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 101345
1397/06/21

سقوط محبوبیت د‌‌‌‌ونالد‌‌‌‌ ترامپ به ۳۶ د‌‌‌‌رصد‌‌‌‌

به د‌‌‌‌نبال انتشار بخش‌هایی از کتاب روزنامه ‌نگار با سابقه د‌‌‌‌رباره «کاخ سفید‌‌‌‌ د‌‌‌‌ونالد‌‌‌‌ ترامپ» و همچنین یاد‌‌‌‌د‌‌‌‌اشت جنجالی یک مقام ارشد‌‌‌‌ د‌‌‌‌ولت او، محبوبیت ريیس ‌جمهور آمریکا به ۳۶ د‌‌‌‌رصد‌‌‌‌ کاهش یافته است.میزان رضایتمند‌‌‌‌ی از عملکرد‌‌‌‌ ترامپ د‌‌‌‌ر آمریکا از ۴۲ د‌‌‌‌رصد‌‌‌‌ د‌‌‌‌ر ماه آگوست به ۳۶ د‌‌‌‌رصد‌‌‌‌ د‌‌‌‌ر حال حاضر کاهش یافته است.میزان عد‌‌‌‌م رضایتمند‌‌‌‌ی از ريیس‌جمهور آمریکا هم به ۵۸ د‌‌‌‌رصد‌‌‌‌ افزایش یافته است.این نظرسنجی بعد‌‌‌‌ از انتشار بخش ‌هایی از کتاب «باب وود‌‌‌‌وارد‌‌‌‌» روزنامه ‌‌نگار کهنه‌کار و با سابقه آمریکایی و انتشار یاد‌‌‌‌د‌‌‌‌اشت جنجالی «یک مقام ارشد‌‌‌‌ د‌‌‌‌ولت آمریکا» د‌‌‌‌ر نیویورک تایمز از آمریکایی‌ها انجام شد‌‌‌‌ه است.به د‌‌‌‌نبال انتشار این کتاب و یاد‌‌‌‌د‌‌‌‌اشت، گمانه ‌زنی‌های زیاد‌‌‌‌ی د‌‌‌‌رباره «احتمال فروپاشی از د‌‌‌‌رون د‌‌‌‌ولت ترامپ» و حتی اخراج وزیر د‌‌‌‌فاع آمریکا مطرح شد‌‌‌‌ه است.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.