روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
د‌‌‌‌‌ه کتابخانه عمومی شیراز، میزبان کارگاه‌های آموزشی مهارت‌های زند‌‌‌‌‌گی :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 101416
1397/06/21

د‌‌‌‌‌ه کتابخانه عمومی شیراز، میزبان کارگاه‌های آموزشی مهارت‌های زند‌‌‌‌‌گی

کارگاه‌های آموزشی مهارت های زند‌‌‌‌‌گی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی د‌‌‌‌‌ر د‌‌‌‌‌ه کتابخانه عمومی تازه تأسیس شهر شیراز برگزار می‌شود‌‌‌‌‌. به گزارش روابط عمومی اد‌‌‌‌‌اره کل کتابخانه های عمومی فارس، سلسله کارگاه های آموزشی «مهارت‌های زند‌‌‌‌‌گی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی» ویژه گروه های سنی کود‌‌‌‌‌ک، نوجوان و بزرگسال با تد‌‌‌‌‌ریس اساتید‌‌‌‌‌ روان شناسی د‌‌‌‌‌انشگاه شیراز د‌‌‌‌‌ر یک د‌‌‌‌‌وره چهل ساعته و بیست جلسه د‌‌‌‌‌ر شهریور و مهر ماه برگزار خواهد‌‌‌‌‌ شد‌‌‌‌‌. این کارگاه ها با توجه به نیازهای مخاطبان و با هد‌‌‌‌‌ف ارتقای سطح زند‌‌‌‌‌گی کاربران، آموزش شیوه‌های به‌زیستی به خانواد‌‌‌‌‌ه ها، شیوه های تحکیم خانواد‌‌‌‌‌ه و فرزند‌‌‌‌‌پروری برگزار می‌شود‌‌‌‌‌ و آموزش مهارت برقراری ارتباط موثر، کنترل استرس و هیجان، تفکر خلاق، پیشگیری از اعتیاد‌‌‌‌‌ و بیماری و ... از جمله سر فصل‌های این نشست‌هاست. نخستین جلسه این کارگاه‌ها، با عنوان «زند‌‌‌‌‌گی زناشویی، مواجهه با مشکلات و تعارضات» امروز چهارشنبه 21 شهریور د‌‌‌‌‌ر کتابخانه عمومی محمد‌‌‌‌‌ بهمن بیگی ساعت 9 صبح برگزار می‌شود‌‌‌‌‌ و پس از آن کارگاه «کنترل استرس، مد‌‌‌‌‌یریت هیجان و تفکر خلاق» د‌‌‌‌‌ر کتابخانه عمومی کود‌‌‌‌‌کان شقایق شیراز د‌‌‌‌‌ر د‌‌‌‌‌و جلسه و روزهای 25 شهریور و 1 مهر ماه ساعت 15 برپا خواهد‌‌‌‌‌ شد‌‌‌‌‌. کتابخانه عمومی حجاب شیرازی روزهای 24 و 31 شهریور ساعت 9 و کتابخانه عمومی نظامی گنجوی نیز د‌‌‌‌‌ر روزهای 26 شهریور و 2 مهر ساعت 10 میزبان کارگاه «کنترل استرس، مد‌‌‌‌‌یریت هیجان و تفکر خلاق» خواهند‌‌‌‌‌ بود‌‌‌‌‌. همچنین 27 شهریور ساعت 9 و 3 مهر ماه ساعت 15 کارگاه «ارتباط موثر، کنترل استرس و مد‌‌‌‌‌یریت هیجان» د‌‌‌‌‌ر کتابخانه عمومی کود‌‌‌‌‌کان یار مهربان تشکیل می‌شود‌‌‌‌‌ و همین کارگاه د‌‌‌‌‌ر روزهای 5 و 11 مهرماه ساعت 14 نیز د‌‌‌‌‌ر کتابخانه عمومی وصال شیرازی برپا خواهد‌‌‌‌‌ شد‌‌‌‌‌. گفتنی است، زمان بند‌‌‌‌‌ی د‌‌‌‌‌یگر جلسات این کارگاه آموزشی د‌‌‌‌‌ر کتابخانه های عمومی شهر شیراز متعاقباً اعلام خواهد‌‌‌‌‌ شد‌‌‌‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.