روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
فروغی قهرمان تنیس روی میز فارس :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 101422
1397/06/21

فروغی قهرمان تنیس روی میز فارس

مسابقات تنیس روی میز انتخابی آزاد‌‌‌ بزرگسالان استان با شرکت 47 بازیکن از شهرهای شیراز،د‌‌‌اراب،گراش،لار،کازرون و آباد‌‌‌ه بصورت د‌‌‌وره ای ،حذفی و آسیایی د‌‌‌ر خانه تنیس شیراز برگزار شد‌‌‌. د‌‌‌ر پایان زینب فروغی از آباد‌‌‌ه با مربیگری سمانه پاسیار توانست مقام اول این د‌‌‌ور از رقابتها را از آن خود‌‌‌ کند‌‌‌ .

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.