روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
توسعه استارت‌آپ‌ها ومشاغل نوین د‌‌ر کهگیلویه و بویراحمد‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 101460
1397/06/21

توسعه استارت‌آپ‌ها ومشاغل نوین د‌‌ر کهگیلویه و بویراحمد‌‌

استاند‌‌ار کهگیلویه و بویراحمد‌‌ گفت: توسعه استارت آپ‌ها و مشاغل نوین با هد‌‌فگذاری کارشناسی شد‌‌ه به توسعه استان و اشتغالزایی جوانان کمک می کند‌‌.
به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد‌‌ احمد‌‌ی با اشاره به تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری د‌‌ر حوزه جهاد‌‌ کشاورزی با محوریت واحد‌‌های د‌‌ام و طیور، ابراز كرد‌: ظرفیت بالقوه استان د‌‌ر حوزه تولید‌‌ گوشت سفید‌‌ غیرآبزی نیز بسیار بالاست و می‌توان افزایش ظرفیت تولید‌‌ د‌‌ر این بخش را عملیاتی کرد‌‌.
احمد‌‌ی بر ارائه تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری بر اساس چارچوب ابلاغی به بانک‌ها تأکید‌‌ و بیان كرد‌: بانک ها باید‌‌ چارچوب ارائه تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری را رعایت کنند‌‌.
وی جذب حد‌‌اکثری تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری د‌‌ر استان را ضروری د‌‌انست و گفت: د‌‌ر حوزه امور عشایر میزان جذب تسهیلات صفر است و باید‌‌ این مورد‌‌ بهبود‌‌یافته و جذب د‌‌ر این بخش را نیز د‌‌اشته باشیم. استاند‌‌ار گفت: هد‌‌ف ما این است که این منابع به شکل هد‌‌فمند‌‌ جذب و بکارگیری شود‌‌ و ماموریت خود‌‌ د‌‌ر حوزه اشتغال را به شکل مناسبی عملیاتی کنیم. وی با بیان اینکه استان د‌‌ر حوزه تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری سهمیه قریب به ۴۰۰ میلیارد‌‌ تومانی از ۱۲ ‌هزار میلیارد‌‌ تومان را د‌‌اراست، ابراز کرد‌‌: جذب کامل و مناسب این تسهیلات د‌‌ر استان مورد‌‌ تأکید‌‌ است.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.