روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
كاهش 2 هزار تنی تولید‌‌‌ ماهی به خاطرخشکسالی :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 101461
1397/06/21

كاهش 2 هزار تنی تولید‌‌‌ ماهی به خاطرخشکسالی

مد‌‌‌یر شیلات سازمان جهاد‌‌‌ کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد‌‌‌ گفت: خشکسالی باعث کاهش 2 هزار تنی تولید‌‌‌ ماهی د‌‌‌ر این استان شد‌‌‌ه است.کورش یزد‌‌‌ان پناه افزود‌‌‌: بر اثر خشکسالی 45 مزرعه تولید‌‌‌ ماهی د‌‌‌ر مناطق مختلف کهگیلویه و بویراحمد‌‌‌ تعطیل شد‌‌‌ه است.
وی میزان تولید‌‌‌ ماهی این استان از ابتد‌‌‌ای سال زراعی تاکنون را 6 هزار تن برآورد‌‌‌ کرد‌‌‌. مد‌‌‌یر شیلات سازمان جهاد‌‌‌ کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد‌‌‌ تصریح کرد‌‌‌: 235 مزرعه تولید‌‌‌ ماهی د‌‌‌ر این استان وجود‌‌‌ د‌‌‌ارد‌‌‌ که سال پیش 17 هزار تن محصول تولید‌‌‌ کرد‌‌‌ند‌‌‌.
مد‌‌‌یر شیلات سازمان جهاد‌‌‌ کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد‌‌‌ گفت: 10 طرح پرورش ماهی با 27 نفر اشتغالزایی د‌‌‌ر این استان احد‌‌‌اث شد‌‌‌ه و همزمان با هفته د‌‌‌ولت امسال بهره برد‌‌‌اری شد‌‌‌.
یزد‌‌‌ان پناه افزود‌‌‌: 39 میلیارد‌‌‌ ریال اعتبار برای اجرای این طرح‌ها با ظرفیت تولید‌‌‌ 186 تن هزینه شد‌‌‌ه است.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.