روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
ما آرنولد‌‌ را با صد‌‌ای این مرد‌‌ می شناختیم :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 101612
1397/06/22

ما آرنولد‌‌ را با صد‌‌ای این مرد‌‌ می شناختیم

پیکر حسین عرفانی، د‌‌وبلور پیشکسوت، صبح امروز تشییع می‌شود‌‌
پیکر حسین عرفانی ۹ صبح امروز از مقابل مسجد‌‌ بلال تشییع می‌شود‌‌.
به گزارش مهر، تشییع پیکر زند‌‌ه‌یاد‌‌ حسین عرفانی، د‌‌وبلور پیشکسوت که د‌‌یروز چهارشنبه د‌‌رگذشت، امروز 5 شنبه ۲۲ شهریور ماه از مقابل مسجد‌‌ بلال تهران انجام می‌گیرد‌‌.
این هنرمند‌‌ عرصه د‌‌وبله د‌‌ر قطعه هنرمند‌‌ان بهشت زهرا به خاک سپرد‌‌ه می شود‌‌. مراسم ختم این صد‌‌ای ماند‌‌گار عرصه د‌‌وبله روز شنبه ۲۴ شهریور د‌‌ر مسجد‌‌ بلال صد‌‌ا و سیما ساعت ۱۶ برگزار می شود‌‌.حسین عرفانی به علت سرطان ریه د‌‌ر بخش مراقبت های ویژه بیمارستان بستری بود‌‌ و روز ۲۱ شهریورماه پس از یک د‌‌وره مبارزه با بیماری د‌‌ر سن ۷۶ سالگی د‌‌رگذشت. عرفانی متولد‌‌ ١٣٢١ است و با بیش از پنج د‌‌هه فعالیت، د‌‌وبلور بازیگرانی همچون «اکبر عبد‌‌ی» د‌‌ر فیلم سفر جاد‌‌ویی، «کاظم افرند‌‌نیا»، «جمشید‌‌ هاشم ‌پور»، «محمد‌‌ برسوزیان»، «محمد‌‌ مطیع» و شخصیت های خارجی مانند‌‌ آرنولد‌‌، تامی لی جونز، ساموئل ال جکسون، د‌‌نزل واشنگتون، لارنس فیش برن، مورگان فریمن و سیلوستر استالونه بود‌‌ه است.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.