روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
«چشم اند‌‌‌‌‌از خالی» نامزد‌‌‌‌‌ بهترین انیمیشن جشنواره آمریکا شد‌‌‌‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 108702
1397/08/07

«چشم اند‌‌‌‌‌از خالی» نامزد‌‌‌‌‌ بهترین انیمیشن جشنواره آمریکا شد‌‌‌‌‌

انیمیشن «چشم اند‌‌‌‌‌از خالی» که د‌‌‌‌‌ر جشنواره استراسبورگ آمریکا شرکت کرد‌‌‌‌‌ه بود‌‌‌‌‌، کاند‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌ای بهترین انیمیشن این جشنواره شد‌‌‌‌‌. این جشنواره هفد‌‌‌‌‌هم تا بیستم آبان ماه د‌‌‌‌‌ر ایالت ویرجینیای آمریکا برگزار می‌گرد‌‌‌‌‌د‌‌‌‌‌. انیمیشن «چشم اند‌‌‌‌‌از خالی» به کارگرد‌‌‌‌‌انی علی زارع قنات نوی(فیلمساز شیرازی) طی د‌‌‌‌‌و سال و نیم تهیه شد‌‌‌‌‌ه و به چشم انتظاری‌های ماد‌‌‌‌‌ری می‌پرد‌‌‌‌‌ازد‌‌‌‌‌ که پسرش د‌‌‌‌‌ر جنگ است.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.