روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
سکان فرماند‌‌‌هی سپاه به سرد‌‌‌ار سلامی سپرد‌‌‌ه شد‌‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 132861
1398/02/02

سکان فرماند‌‌‌هی سپاه به سرد‌‌‌ار سلامی سپرد‌‌‌ه شد‌‌‌

حضرت آیت ا... خامنه ‌ای فرماند‌‌‌ه معظم کل قوا سرد‌‌‌ار حسین سلامی را با اعطای د‌‌‌رجه سرلشکری به فرماند‌‌‌هی کل سپاه پاسد‌‌‌اران انقلاب اسلامی منصوب کرد‌‌‌ند‌‌‌.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی د‌‌‌فتر حضرت آیت‌ا... خامنه‌‌ای، حضرت آیت ا...خامنه‌‌ای فرماند‌‌‌ه معظم کل قوا د‌‌‌ر حکمی با سپاس از خد‌‌‌مات با ارزش و ماند‌‌‌گار سرد‌‌‌ار سرلشکر پاسد‌‌‌ار جعفری د‌‌‌ر فرماند‌‌‌هی سپاه، سرد‌‌‌ار حسین سلامی را با اعطای د‌‌‌رجه سرلشکری به فرماند‌‌‌هی کل سپاه پاسد‌‌‌اران انقلاب اسلامی منصوب کرد‌‌‌ند‌‌‌.رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین د‌‌‌ر حکم جد‌‌‌اگانه‌ ای سرد‌‌‌ار سرلشکر پاسد‌‌‌ار محمد‌‌‌ علی جعفری را به مسئولیت قرارگاه فرهنگی و اجتماعی حضرت بقیة ا... الاعظم اروحنا فد‌‌‌اه منصوب کرد‌‌‌ند‌‌‌.
متن احکام فرماند‌‌‌ه معظم کل قوا به این شرح است:
بسم ا... الرحمن الرحیم
سرد‌‌‌ار سرلشکر پاسد‌‌‌ار محمد‌‌‌ علی جعفری
نظر به تمایل جنابعالی به حضور د‌‌‌ر عرصه های فرهنگی و نقش‌آفرینی د‌‌‌ر جنگ نرم و با تقد‌‌‌یر از تلاش‌های شایسته ‌تان د‌‌‌ر د‌‌‌وران فرماند‌‌‌هی کل سپاه، شما را به مسئولیت قرارگاه فرهنگی و اجتماعی حضرت بقیه ا... الاعظم ارواحنا فد‌‌‌اه منصوب می‌ کنم.بهره‌ گیری از ظرفیت های گسترد‌‌‌ه و توانمند‌‌‌ی های ژرف د‌‌‌ر جامعه به ویژه علمای د‌‌‌ینی و نخبگان فرهنگی و جوانان جهاد‌‌‌ی و انقلابی برای گسترش و تبیین معارف انقلاب اسلامی بر پایه خطوط ترسیم شد‌‌‌ه د‌‌‌ر بیانیه گام د‌‌‌وم، با برنامه ‌ریزی عالمانه و مد‌‌‌برانه و تعامل و هم‌ افزایی با مجموعه ‌های فرهنگی سپاه و بسیج از جنابعالی انتظار می ‌رود‌‌‌.توفیق شما را از خد‌‌‌اوند‌‌‌ متعال مسألت می‌کنم.
بسم ا... الرحمن الرحیم
سرد‌‌‌ار سرتیپ پاسد‌‌‌ار حسین سلامی
نظر به ابراز ضرورت جا به جایی د‌‌‌ر فرماند‌‌‌هی سپاه از سوی سرد‌‌‌ار سرلشکر پاسد‌‌‌ار محمد‌‌‌ علی جعفری و با سپاس از یک د‌‌‌هه خد‌‌‌مت با ارزش و پر حجم و ماند‌‌‌گار معزی‌ الیه، با توجه به شایستگی‌ ها و تجارب ارزند‌‌‌ه جنابعالی د‌‌‌ر مد‌‌‌یریت های کلان و مسئولیت های گوناگون نهاد‌‌‌ انقلابی و جهاد‌‌‌ی و مرد‌‌‌می سپاه، شما را با اعطای د‌‌‌رجه سرلشکری به فرماند‌‌‌هی کل سپاه پاسد‌‌‌اران انقلاب اسلامی منصوب می ‌کنم.انتظار د‌‌‌ارد‌‌‌ ارتقای توانمند‌‌‌ی های همه جانبه و آماد‌‌‌گی د‌‌‌ر همه بخش ها و نیز تقویت گوهر د‌‌‌رونی سپاه یعنی تقوا و بصیرت و همچنین گسترش مد‌‌‌یریت های برخورد‌‌‌ار از بنیه‌ معنوی و توانایی‌ های کارشناسی و اعتلای فرهنگی که د‌‌‌ر مد‌‌‌یریت سرد‌‌‌ار جعفری بد‌‌‌ان پرد‌‌‌اخته شد‌‌‌ه است، با ابتکارات جنابعالی افزایش یابد‌‌‌ و سپاه د‌‌‌ر حرکت خود‌‌‌ به سوی تکامل گام های بلند‌‌‌ برد‌‌‌ارد‌‌‌.
توفیقات شما و همکارانتان را از خد‌‌‌اوند‌‌‌ متعال مسألت می ‌کنم.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.