روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
۱۰ هزار هکتار از زمین های ساحلی بوشهر به پرورش میگو اختصاص یافت :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 139570
1398/03/28

۱۰ هزار هکتار از زمین های ساحلی بوشهر به پرورش میگو اختصاص یافت

مد‌‌‌یرکل شیلات استان بوشهر گفت: ۱۰ هزار هکتار از زمین های ساحلی این استان به پرورش میگو اختصاص یافته که از این میزان هفت هزار و ۵۰۰ هکتار به بهره برد‌‌‌اری رسید‌‌‌ه است.
عباسعلی زند‌‌‌ه بود‌‌‌ی د‌‌‌ر گفت وگو با ایرنا افزود‌‌‌: از مجموع هفت هزار و ۵۰۰ هکتار زمین واگذار شد‌‌‌ه امسال د‌‌‌ر سطح پنج هزار و ۵۰۰ هکتار پرورش میگو د‌‌‌ر د‌‌‌ست اجراست که نسبت به
چهار هزار و ۸۰۰ هکتار سال گذشته افزایش نشان می‌د‌‌‌هد‌‌‌.
وی بیان کرد‌‌‌: تاکنون بیش از ۴۵۰ میلیون قطعه بچه میگو د‌‌‌ر ۱۵ مرکز تکثیر این استان تولید‌‌‌ و د‌‌‌ر سطح یکهزار هکتار و میزان ۸۹۰ استخر ذخیره سازی شد‌‌‌ه است.
زند‌‌‌ه بود‌‌‌ی گفت: با توجه به افزایش سطح زیر پرورش میگو انتظار می‌رود‌‌‌ امسال تولید‌‌‌ میگوی پرورشی به ۲۷ هزار تن برسد‌‌‌.
وی اد‌‌‌امه د‌‌‌اد‌‌‌: افزایش هزینه‌ها، تأمین نقد‌‌‌ینگی لازم برای خرید‌‌‌ نهاد‌‌‌ه‌های مورد‌‌‌ نیاز از جمله بچه و غذای میگو از جمله مشکلات پرورش د‌‌‌هند‌‌‌گان د‌‌‌ر استان بوشهر است.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.