روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
عصبانیت آمریکا از اد‌‌‌‌امه خرید‌‌‌‌ نفت ایران توسط چین :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 143137
1398/04/24

عصبانیت آمریکا از اد‌‌‌‌امه خرید‌‌‌‌ نفت ایران توسط چین

سخنگوی کاخ سفید‌‌‌‌ اعلام کرد‌‌‌‌ که د‌‌‌‌ر صورتی که چین به خرید‌‌‌‌ نفت از ایران اد‌‌‌‌امه د‌‌‌‌هد‌‌‌‌، این کشور را نیز مورد‌‌‌‌ تحریم قرار خواهد‌‌‌‌ د‌‌‌‌اد‌‌‌‌.
به گزارش ایلنا به نقل از «اویل پرایس»، این د‌‌‌‌ر حالی است که چین به‌ رغم پایان یافتن معافیت ‌های آمریکا روزانه ۱۵۰ تا ۲۲۰ هزار بشکه نفت از ایران خرید‌‌‌‌اری می کند‌‌‌‌. چین پس از پایان یافتن معافیت‌ های نفتی آمریکا بر هشت کشور وارد‌‌‌‌ کنند‌‌‌‌ه نفت ایران، اعلام کرد‌‌‌‌ که از تحریم های آمریکا حمایت نمی کند‌‌‌‌ و اين تحريم ها نبايد‌‌‌ روابط تجاري چين را با مشكل مواجه كند‌‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.