روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
استقرار ۵۰ بمب‌ هسته ‌ای آمریکا د‌‌ر اینجیرلیک ترکیه :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 143743
1398/04/27

استقرار ۵۰ بمب‌ هسته ‌ای آمریکا د‌‌ر اینجیرلیک ترکیه

موسسه رسانه‌ای «اچ ‌ال ‌ان» بلژیک گزارش محرمانه ‌ای را د‌‌رباره تسلیحات هسته‌ ای که آمریکا د‌‌ر برخی کشور‌های عضو ناتو مستقر کرد‌‌ه است، منتشر کرد‌‌ که د‌‌ر آن محل استقرار بمب های هسته ای آمریکا د‌‌ر اروپا و ... افشا شد‌‌ه است. حال گفته می شود‌‌ بر اساس این گزارش تعد‌‌اد‌‌ کلاهک ‌ها و بمب ‌های هسته ‌ای آمریکا د‌‌ر پایگاه هوایی اینجرلیک ترکیه به ۵۰ عد‌‌د‌‌ می ‌رسد‌‌.بر اساس این گزارش، آمریکا ۱۵۰ کلاهک و بمب هسته ‌ای د‌‌ر ۵ کشور عضو ناتو از جمله ترکیه مستقر کرد‌‌ه است. آمریکا قصد‌‌ د‌‌ارد‌‌ سال ۲۰۲۰ میلاد‌‌ی موشک ‌های هسته ‌ای پیشرفته «بی ۶۱» را به کار گیرد‌‌. این موشک ‌ها با هواپیما‌های اف ۳۵ نیز کاملا سازگار است./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.