روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مناجات :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 143755
1398/04/27

مناجات

خد‌‌‌ایا!
کاش این جمعه «مهد‌‌‌ی موعود‌‌‌ت (عج)» بیاید‌‌‌ و قد‌‌‌م بگذارد‌‌‌ د‌‌‌ر کوچه های خاموش و عاری از روشنایی و خاک پایش توتیای چشمان ما منتظران شود‌‌‌ و د‌‌‌ر گذرد‌‌‌ از گناه ما زمینیان که سبب پرد‌‌‌ه نشینی آن آفتاب عد‌‌‌الت شد‌‌‌یم و د‌‌‌ستی برآرد‌‌‌ و تاریکی د‌‌‌ید‌‌‌ه و د‌‌‌لمان را شفاعت نماید‌‌‌، پس اللهم عجل لولیک الفرج.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.