روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
اختصاص 23 میلیارد‌‌ و 600 میلیون تومان به لارستان از محل اعتبارات نفت و گاز :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 143821
1398/04/29

اختصاص 23 میلیارد‌‌ و 600 میلیون تومان به لارستان از محل اعتبارات نفت و گاز