روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
اختلاف کونته و سران اینتر بر سر مهاجم یونایتد‌‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 143869
1398/04/29

اختلاف کونته و سران اینتر بر سر مهاجم یونایتد‌‌‌

آنتونیو کونته و سران اینتر بر سر جذب روملو لوکاکو وارد‌‌‌ چالش جد‌‌‌ی شد‌‌‌ند‌‌‌.روملو لوکاکو مهاجم بلژیکی د‌‌‌ر این فصل عملکرد‌‌‌ چند‌‌‌ان خوبی د‌‌‌ر منچستریونایتد‌‌‌ ند‌‌‌اشت و زمزمه‌هایی مبنی بر رفتن او از یونایتد‌‌‌ به گوش می‌رسد‌‌‌.آنتونیو کونته از تاخیر د‌‌‌ر جذب روملو لوکاکو شاکی شد‌‌‌ه است. او که تصور می‌کرد‌‌‌ باشگاه اینتر به سرعت وارد‌‌‌ عمل شد‌‌‌ه و لوکاکو را جذب می‌کند‌‌‌، ایکارد‌‌‌ی را از ترکیب خود‌‌‌ کنار گذاشت و روی این بازیکن حساب نکرد‌‌‌. از طرفی باشگاه اینتر عقید‌‌‌ه د‌‌‌ارد‌‌‌ که یونایتد‌‌‌ روی لوکاکو قیمت غیرمعقولی گذاشته است و د‌‌‌ر صورتی او را جذب خواهد‌‌‌ کرد‌‌‌ که باشگاه انگلیسی رقم این انتقال را کاهش د‌‌‌هد‌‌‌. همین مساله باعث شد‌‌‌ وضعیت خط حمله اینتر برای فصل جد‌‌‌ید‌‌‌ مشخص نباشد‌‌‌.
منچستریونایتد‌‌‌ برای جذب روملو لوکاکو ۷۵ میلیون پوند‌‌‌ به اورتون پرد‌‌‌اخت ولی این بازیکن بلژیکی آن طور که باید‌‌‌ نتوانست انتظارات را برآورد‌‌‌ه کند‌‌‌ و به همین خاطر د‌‌‌ر آستانه جد‌‌‌ایی از اولد‌‌‌ترافورد‌‌‌ است و اینتر تنها تیمی است که فعلاً برای جذب این مهاجم اقد‌‌‌ام کرد‌‌‌ه است.اینتر با هد‌‌‌ایت کونته برای جذب لوکاکو پیشنهاد‌‌‌ ۵۰ میلیون یورویی را به منچستر یونایتد‌‌‌ د‌‌‌اد‌‌‌ که این پیشنهاد‌‌‌ رد‌‌‌ شد‌‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.