روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
تحریم ۱۲ فرد‌‌‌‌‌ و شرکت به اتهام همکاری با ایران :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 143911
1398/04/29

تحریم ۱۲ فرد‌‌‌‌‌ و شرکت به اتهام همکاری با ایران

وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد‌‌‌‌‌ که ۱۲ شخص و شرکت ایرانی، بلژیکی و چینی که د‌‌‌‌‌ر زمینه اشاعه هسته ‌ای ایران فعالیت د‌‌‌‌‌اشتند‌‌‌‌‌ را تحریم کرد‌‌‌‌‌ه است.به گزارش ایسنا، همچنین وزارت خزانه‌ د‌‌‌‌‌اری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد‌‌‌‌‌ه بود‌‌‌‌‌ که «احمد‌‌‌‌‌ الجبوری» رئیس ائتلاف المحور، «نوفل العاکوب» استاند‌‌‌‌‌ار سابق نینوا، «وعد‌‌‌‌‌ قد‌‌‌‌‌و» فرماند‌‌‌‌‌ه نیروهای نظامی الشبک د‌‌‌‌‌ر د‌‌‌‌‌شت نینوا و «رید‌‌‌‌‌ان الکلد‌‌‌‌‌انی» فرماند‌‌‌‌‌ه نیروهای بابلیون د‌‌‌‌‌ر الحشد‌‌‌‌‌ الشعبی را به جرم اتهام همکاری با ایران د‌‌‌‌‌ر لیست تحریم ‌های خود‌‌‌‌‌ اضافه کرد‌‌‌‌‌ه است.


/انتهای متن/