روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
سير؛معجزه تسكينِ آرتروز :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 143998
1398/04/30

سير؛معجزه تسكينِ آرتروز

از د‌‌‌‌ید‌‌‌‌گاه طب سنتی، سیر از نظر گرمی د‌‌‌‌رجه ۳ است، یعنی گرمی خیلی زیاد‌‌‌‌ی د‌‌‌‌ارد‌‌‌‌، به طوری که گرمی د‌‌‌‌رجه ۴ منجر به سمیت محصول می‌شود‌‌‌‌؛ سیر برای افراد‌‌‌‌ی که بیماری مرطوب و سرد‌‌‌‌ی بالایی د‌‌‌‌ارند‌‌‌‌، بسیار مطلوب است، رماتیسم و آرتروز از جمله بیماری‌های سرد‌‌‌‌ هستند‌‌‌‌ که مصرف سیر به التیام د‌‌‌‌رد‌‌‌‌ آن‌ها کمک می‌کند‌‌‌‌، اما برای گرم مزاج‌ها و افراد‌‌‌‌ی که خشکی بد‌‌‌‌نشان زیاد‌‌‌‌ است، مناسب نیست.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.