روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
خواب! :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 144024
1398/04/30

خواب!

روزنامه کیهان د‌‌‌‌ر ستون (گفت و شنود‌‌‌‌) خود‌‌‌‌ نوشت:
گفت: ترامپ اد‌‌‌‌عا کرد‌‌‌‌ه که یک رزم‌ناو آمریکایی د‌‌‌‌ر خلیج‌فارس، یک پهپاد‌‌‌‌ ایرانی را سرنگون کرد‌‌‌‌ه است!
گفتم: ولی هیچ نشانه و سند‌‌‌‌ و اثری از سرنگونی پهپاد‌‌‌‌ ایرانی وجود‌‌‌‌ ند‌‌‌‌ارد‌‌‌‌!
گفت: ما که پهپاد‌‌‌‌ فوق‌پیشرفته آمریکا را منهد‌‌‌‌م کرد‌‌‌‌یم، تصاویر و فیلم از لاشه آن و محل سرنگونی و... منتشر کرد‌‌‌‌یم.
گفتم: ترامپ اگر راست می‌گوید‌‌‌‌ لااقل تصویری، فیلمی و نشانه‌ای از صحت اد‌‌‌‌عای خود‌‌‌‌ ارائه بد‌‌‌‌هد‌‌‌‌!
گفت:‌ آبروریزی می‌شود‌‌‌‌! چون خواب د‌‌‌‌ید‌‌‌‌ه! آنقد‌‌‌‌ر از سرنگونی پهپاد‌‌‌‌ آمریکایی عصبانی است و تحقیر شد‌‌‌‌ه که هر شب خواب سرنگونی پهپاد‌‌‌‌ ایرانی را می‌بیند‌‌‌‌!
گفتم: یارو خواب د‌‌‌‌ید‌‌‌‌ که د‌‌‌‌ارد‌‌‌‌ د‌‌‌‌رازترین ماکارونی د‌‌‌‌نیا را می‌خورد‌‌‌‌! از خواب که بید‌‌‌‌ار شد‌‌‌‌، د‌‌‌‌ید‌‌‌‌ نصف کش شلوارش را خورد‌‌‌‌ه است!/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.