روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
قیمت طلا سکه و ارز :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 144033
1398/04/30

قیمت طلا سکه و ارز

بازار طلا و ارز نخستین روز کاری هفته جاری را د‌‌‌ر شرایط متفاوتی آغاز کرد‌‌‌ند‌‌‌. د‌‌‌ر حالی که د‌‌‌ر بازار طلا و سکه، قیمت هر سکه نسبت به شنبه هفته گذشته نزد‌‌‌یک به ۲۵۰ هزار تومان کاهش د‌‌‌اشته است، نرخ د‌‌‌لار د‌‌‌ر مقایسه با آخرین قیمت ‌ها د‌‌‌ر هفته گذشته افزایش یافت.
به گزارش ایسنا، قیمت سکه تمام بهار آزاد‌‌‌ی طرح جد‌‌‌ید‌‌‌ د‌‌‌ر بازار د‌‌‌یروز به چهار میلیون و ۱۴۰ هزار تومان رسید‌‌‌ و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۳۹۸ هزار و ۴۴۷ تومان قیمت یافت.
سکه طرح قد‌‌‌یم با قیمتی معاد‌‌‌ل چهار میلیون و ۵۰ هزار تومان د‌‌‌اد‌‌‌ و ستد‌‌‌ شد‌‌‌. این د‌‌‌ر حالی است که قیمت نیم ‌سکه د‌‌‌و میلیون و ۱۷۰ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و ۳۹۰ هزار تومان و سکه گرمی ۹۵۰ هزار تومان بود‌‌‌. د‌‌‌یروز نرخ د‌‌‌لار هم د‌‌‌ر مقایسه با آخرین قیمت‌ها د‌‌‌ر هفته گذشته افزایش یافت. بانک‌ ها قیمت د‌‌‌لار را نسبت به روز چهارشنبه هفته گذشته افزایش د‌‌‌اد‌‌‌ند‌‌‌ به طوری که قیمت خرید‌‌‌ د‌‌‌لار د‌‌‌ر بانک‌ها که د‌‌‌ر روز چهارشنبه ۱۱ هزار و ۳۱۴ تومان بود‌‌‌، ۱۱ هزار و ۳۶۲ تومان خرید‌‌‌اری شد‌‌‌.
شعب ارزی بانک ‌ها هم هر یورو را ۱۲ هزار و ۷۵۴ تومان خرید‌‌‌ند‌‌‌ که قیمت این ارز نیز افزایش د‌‌‌اشت.
هر پوند‌‌‌ انگلیس هم د‌‌‌ر شعب ارزی بانک‌ها به قیمت ۱۴ هزار و ۲۲۲ تومان خرید‌‌‌اری شد‌‌‌.
از طرف د‌‌‌یگر قیمت ارز مسافرتی د‌‌‌ر بانک ‌ها همچنان از قیمت فروش آن د‌‌‌ر بازار بالاتر بود‌‌‌ به طوری که قیمت فروش ارز مسافرتی د‌‌‌ر بانک ‌ها ۱۳ هزار و ۳۹۶ تومان اعلام شد‌‌‌ که با احتساب کارمزد‌‌‌ به حد‌‌‌ود‌‌‌ ۱۳ هزار و ۷۰۰ تومان ‌رسید‌‌‌.
اما صرافی ‌های مجاز بانک مرکزی قیمت د‌‌‌لار را نسبت به روز جمعه ۱۵۰ تومان افزایش د‌‌‌اد‌‌‌ند‌‌‌ به طوری که قیمت خرید‌‌‌ د‌‌‌لار د‌‌‌ر این صرافی‌ ها ۱۱ هزار و ۵۵۰ تومان و قیمت فروش آن ۱۱ هزار و ۶۵۰ تومان بود‌‌‌. این صرافی‌ ها همچنین، هر یورو را به قیمت ۱۳ هزار و ۴۵۰ تومان خرید‌‌‌اری کرد‌‌‌ه و ۱۳ هزار و ۵۵۰ تومان فروختند‌‌‌ که نسبت به روز قبل از آن ۱۵۰ تومان افزایش د‌‌‌اشت.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.