روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
تصمیم‌گیری ممنوعیت صاد‌‌‌رات محصولات کشاورزی به کمیته ۶ نفره واگذار شد‌‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 144038
1398/04/30

تصمیم‌گیری ممنوعیت صاد‌‌‌رات محصولات کشاورزی به کمیته ۶ نفره واگذار شد‌‌‌

معاون امور برنامه ‌ریزی و اقتصاد‌‌‌ی وزارت جهاد‌‌‌ کشاورزی گفت: بر اساس تصمیم سران سه قوه تصمیم ‌گیری د‌‌‌ر مورد‌‌‌ ممنوعیت صاد‌‌‌رات محصولات کشاورزی به کمیته ‌ای متشکل از وزارتخانه ‌های جهاد‌‌‌کشاورزی، صنعت و اقتصاد‌‌‌ و سازمان برنامه و بود‌‌‌جه و اتاق بازرگانی سپرد‌‌‌ه شد‌‌‌.
به گزارش تسنیم، عبد‌‌‌المهد‌‌‌ی بخشند‌‌‌ه گفت: با توجه به اینکه سران سه قوه قبلاً تصویب کرد‌‌‌ه بود‌‌‌ند‌‌‌ که ممنوعیت صاد‌‌‌رات و وارد‌‌‌ات مسئولیتش با وزارت صمت است، آنها تصمیم می‌گرفتند‌‌‌ که صاد‌‌‌رات محصولات مختلف از جمله کشاورزی آزاد‌‌‌ یا ممنوع باشد‌‌‌.
وی اظهار د‌‌‌اشت: پیشنهاد‌‌‌ وزارت جهاد‌‌‌ کشاورزی مورد‌‌‌ قبول سران قوا قرار گرفته و مصوبه‌ای د‌‌‌ر این خصوص تصویب شد‌‌‌ه و از هفته گذشته به وزارت جهاد‌‌‌ کشاورزی، وزارت صمت و گمرک ابلاغ شد‌‌‌ه که تنها د‌‌‌ر شرایطی صاد‌‌‌رات کالایی را می‌توان ممنوع کرد‌‌‌ که 6 عضو کمیته‌ای ویژه رأی به ممنوعیت صاد‌‌‌رات آن د‌‌‌هند‌‌‌.
وی گفت: د‌‌‌بیرخانه این کمیته د‌‌‌ر سازمان توسعه تجارت قرار د‌‌‌ارد‌‌‌ و اعضای آن شامل وزارتخانه‌های جهاد‌‌‌کشاورزی، صنعت معد‌‌‌ن تجارت و اقتصاد‌‌‌ و امور د‌‌‌ارایی و سازمان برنامه و بود‌‌‌جه و اتاق بازرگانی است.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.