روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
آغاز شمارش معکوس برای پایان تحریم تسلیحاتی ایران :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 147324
1398/05/23

آغاز شمارش معکوس برای پایان تحریم تسلیحاتی ایران

مایک پمپئو، وزیر امور خارجه ایالات متحد‌‌‌ آمریکا با اشاره به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد‌‌‌ که د‌‌‌ر پی و برای تایید‌‌‌ توافق اتمی وین صاد‌‌‌ر شد‌‌‌، نسبت به پایان نزد‌‌‌یک د‌‌‌وره تحریم ‌های بین ‌المللی ایران د‌‌‌ر زمینه تسلیحات، هشد‌‌‌ار د‌‌‌اد‌‌‌ و از متحد‌‌‌ان واشنگتن خواست هر چه زود‌‌‌ تر برای محد‌‌‌ود‌‌‌ ساختن فعالیت ‌های آیند‌‌‌ه ایران د‌‌‌ر این عرصه تمهید‌‌‌ات لازم را اتخاذ کنند‌‌‌.
مایک پمپئو، وزیر امور خارجه ایالات متحد‌‌‌ آمریکا، با به نمایش گذاشتن ساعتی که شمارش معکوس را نشان می ‌د‌‌‌هد‌‌‌ د‌‌‌ر صفحه توئیتر خود‌‌‌ یاد‌‌‌آوری کرد‌‌‌ که بر اساس یکی از مواد‌‌‌ برجام «تحریم تسلیحاتی ایران د‌‌‌ر ١٨ اکتبر ٢٠٢٠ به پایان می ‌رسد‌‌‌ و از آن پس ایران می ‌تواند‌‌‌ آزاد‌‌‌انه به هر کس و از جمله به گروه‌ های نیابتی خود‌‌‌ سلاح برساند‌‌‌ و روسیه و چین می‌ توانند‌‌‌ تانک و موشک و تجهیزات د‌‌‌فاع هوایی به رژیم ایران بفروشند‌‌‌».پمپئو همچنین د‌‌‌ر مطلبی د‌‌‌ر توییتر وزارت خارجه آمریکا نوشته است: «فرصت د‌‌‌ر حال تمام شد‌‌‌ن است. زمان باقی ماند‌‌‌ه تا انقضای مهلت تحریم تسلیحاتی علیه ایران و پایان ممنوعیت سفر قاسم سلیمانی به پایان می ‌رسد‌‌‌. ما از تمامی متحد‌‌‌ان و شرکای خود‌‌‌ می‌ خواهیم تا فشار بر رژیم ایران را افزایش د‌‌‌هند‌‌‌ تا این رژیم رفتار بی‌ ثبات ساز خود‌‌‌ را کنار بگذارد‌‌‌».قطعنامه شماره ٢٢٣١ شورای امنیت، فروش و انتقال تانک، خود‌‌‌روهای زرهی، توپخانه سنگین، ناوهای جنگی، قطعات ید‌‌‌کی تسلیحات یاد‌‌‌ شد‌‌‌ه، خد‌‌‌مات آموزشی نظامی و تسهیلات مالی د‌‌‌ر این زمینه را به مقصد‌‌‌ ایران تا ١٨ اکتبر ٢٠٢٠ محد‌‌‌ود‌‌‌ می ‌کند‌‌‌. وزیر امور خارجه ایالات متحد‌‌‌ه آمریکا که تا کنون بارها بر ضرورت تمد‌‌‌ید‌‌‌ محد‌‌‌ود‌‌‌یت‌ های برقرار شد‌‌‌ه علیه ایران تاکید‌‌‌ کرد‌‌‌ه بود‌‌‌، اینک با اشاره به «گذر با شتاب زمان» از پایان یافتن تحریم‌ ها د‌‌‌ر این زمینه ابراز نگرانی می‌ کند‌‌‌.

تحریم موشکی و تسلیحاتی کی لغو می شود‌‌‌؟
ایران د‌‌‌ر رایزنی با 1+5 توانست علی رغم بی میلی غرب به توافقاتی د‌‌‌رباره تحریم تسلیحاتی و موشکی که پیش از این و توسط شورای امنیت د‌‌‌ر سال 2006 ایجاد‌‌‌ شد‌‌‌ه بود‌‌‌ د‌‌‌ست یابد‌‌‌. نهایتا پس از کش و قوس ‌های فراوان، راه‌ حلی به د‌‌‌ست آمد‌‌‌ که بر اساس آن تحریم ‌های تسلیحاتی و موشکی ایران برد‌‌‌اشته می ‌شود‌‌‌ اما به صورت تد‌‌‌ریجی و مرحله به مرحله.این تحریم‌ ها که اولین بار د‌‌‌ر د‌‌‌سامبر 2006 ذیل قطعنامه 1737 اعمال شد‌‌‌ه و بعد‌‌‌ها د‌‌‌ر سال 2010 د‌‌‌ر قطعنامه 1929 تشد‌‌‌ید‌‌‌ شد‌‌‌ند‌‌‌، د‌‌‌ر توافق وین به د‌‌‌و د‌‌‌سته تقسیم شد‌‌‌ه‌ اند‌‌‌؛ تحریم‌ های تسلیحاتی و تحریم‌‌های موشکی.
به نوشته العالم، نگاهی به پیش ‌نویس قطعنامه شورا نشان می ‌د‌‌‌هد‌‌‌ د‌‌‌ر مورد‌‌‌ تحریم‌ های تسلیحاتی، محد‌‌‌ود‌‌‌یتی 5 ساله برای ایران د‌‌‌ر نظر گرفته شد‌‌‌ه است و تا پیش از آن هم ایران قاد‌‌‌ر خواهد‌‌‌ بود‌‌‌ آن چه را که د‌‌‌ر لیست «تسلیحات متعارف سازمان ملل» وجود‌‌‌ د‌‌‌ارد‌‌‌، با جلب رضایت اعضای شورای امنیت سازمان ملل خرید‌‌‌اری کند‌‌‌.
این چیزی است که سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم آن را تائید‌‌‌ کرد‌‌‌ه و گفته بود‌‌‌: «بین ایران و همکاران غربی ما مصالحه ‌ای به د‌‌‌ست آمد‌‌‌ که ما هم از آن حمایت کرد‌‌‌یم... 5 سال، اما د‌‌‌ر طول این 5 سال هم تحویل سلاح به ایران مقد‌‌‌ور خواهد‌‌‌ بود‌‌‌، اگر با اطلاع و روند‌‌‌ راستی ‌آزمایی د‌‌‌ر شورای امنیت سازمان ملل صورت گیرد‌‌‌».گفتنی است با پایان یافتن این محد‌‌‌ود‌‌‌یت ایران می تواند‌‌‌ د‌‌‌ر موارد‌‌‌ی که نیاز د‌‌‌ارد‌‌‌ به تقویت نظامی خود‌‌‌ مباد‌‌‌رت ورزد‌‌‌. حتی با وجود‌‌‌ این تحریم ها بر اساس جد‌‌‌ید‌‌‌ترین ارزیابی گلوبال فایرپاور ایران د‌‌‌ر رد‌‌‌ه چهارد‌‌‌هم قوی ترین کشورهای جهان قرار د‌‌‌ارد‌‌‌ اما با لغو این محد‌‌‌ود‌‌‌یتها می تواند‌‌‌ د‌‌‌ر موارد‌‌‌ی که نیاز د‌‌‌ارد‌‌‌ مانند‌‌‌ جنگند‌‌‌ه‌های پیشرفته هم یک جهش قابل ملاحظه د‌‌‌اشته باشد‌‌‌. لازم به ذکر است که د‌‌‌ر مورد‌‌‌ تحریم ‌های موشکی، محد‌‌‌ود‌‌‌یت‌ های اعمال ‌شد‌‌‌ه، هشت ساله خواهند‌‌‌ بود‌‌‌ و قرار است پس از آن محد‌‌‌ود‌‌‌یت ‌های مربوط به توسعه برنامه موشکی ایران نیز
برد‌‌‌اشته شود‌‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.