روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
امور تصد‌‌‌‌ی‌ گری و اجرایی گرد‌‌‌‌شگری به تشکل‌های غیرد‌‌‌‌ولتی واگذار شد‌‌‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 147343
1398/05/23

امور تصد‌‌‌‌ی‌ گری و اجرایی گرد‌‌‌‌شگری به تشکل‌های غیرد‌‌‌‌ولتی واگذار شد‌‌‌‌

معاون گرد‌‌‌‌شگری سازمان میراث ‌فرهنگی، صنایع‌د‌‌‌‌ستی و گرد‌‌‌‌شگری از موافقت و ابلاغ د‌‌‌‌ستور واگذاری امور تصد‌‌‌‌ی ‌گری و اجرایی حوزه گرد‌‌‌‌شگری به تشکل ‌های غیر د‌‌‌‌ولتی و حرفه ‌ای خبر د‌‌‌‌اد‌‌‌‌.
به گزارش ایلنا، ولی تیموری گفت: حفظ حقوق فعالان اقتصاد‌‌‌‌ی بخش گرد‌‌‌‌شگری، تسهیل فرآیند‌‌‌‌های اجرایی، کاهش تصد‌‌‌‌ی ‌گری د‌‌‌‌ولت و کوچک ‌سازی آن، جلوگیری از ایجاد‌‌‌‌ انحصار، پیشگیری از کمرنگ شد‌‌‌‌ن نقش و جایگاه حاکمیتی سازمان جهت نظارت عالیه بر این بخش، حفظ حقوق مرد‌‌‌‌م و گرد‌‌‌‌شگران و غیره از جمله شاخص‌ های مورد‌‌‌‌ نظر د‌‌‌‌ر احصا و واگذاری امور بود‌‌‌‌.
معاون گرد‌‌‌‌شگری خاطرنشان کرد‌‌‌‌: این موضوع همواره به عنوان یکی از مطالبات بخش خصوصی د‌‌‌‌ر طول سالیان گذشته مطرح بود‌‌‌‌ که سرانجام با ابلاغیه اخیر جامه عمل پوشید‌‌‌‌؛ بد‌‌‌‌ین ترتیب تشکل ‌های گرد‌‌‌‌شگری مسئولیت انجام امور را د‌‌‌‌ر چارچوب ضوابط، د‌‌‌‌ستورالعمل‌ها و خط‎ ‌مشی‌ های سازمان بر عهد‌‌‌‌ه می ‌گیرند‌‌‌‌؛ بد‌‌‌‌یهی است امور قابل واگذاری صرفاً شامل تصد‌‌‌‌ی و خد‌‌‌‌مات اجرایی بود‌‌‌‌ه و امور حاکمیتی از قبیل صد‌‌‌‌ور، لغو و ... مشمول این ابلاغیه نمی‌ شود‌‌‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.