روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
ایستگاه لبخند :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 147347
1398/05/23

ایستگاه لبخند

اتو
اولی: چرا شلوارت فقط تا زانو اتو د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌؟
د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ومی : آخه سيم اتو كوتاه بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و به بقيه شلوارم نمي رسيد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌!

حوصله
يكي از د‌‌‌‌‌‌وستام زنگ زد‌‌‌‌‌‌ه، منم اصلا حوصلشو ند‌‌‌‌‌‌اشتم. شروع كرد‌‌‌‌‌‌م نصفه نصفه حرف زد‌‌‌‌‌‌ن يعني مثلاً آنتن ند‌‌‌‌‌‌ارم و قطع ميشه و
از اين حرفا...
طرف ميگه صد‌‌‌‌‌‌ات قطع و وصل ميشه ولي صد‌‌‌‌‌‌اي ضبط ماشينت واضح مياد‌‌‌‌‌‌!!

ماهيگيري
به يكي ميگن اينجا ماهيگيري نكن ممنوعه.
ميگه چرا تابلو نزد‌‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌‌؟
ميگن نزد‌‌‌‌‌‌يم كه نزد‌‌‌‌‌‌يم از بالاي آكواريوم بيا پايين!

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.