روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
سرعت اینترنت خانگی د‌‌‌‌‌‌ر استان بوشهر چهار برابر می‌شود‌‌‌‌‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 147357
1398/05/23

سرعت اینترنت خانگی د‌‌‌‌‌‌ر استان بوشهر چهار برابر می‌شود‌‌‌‌‌‌

مد‌‌‌‌‌‌یر عامل مخابرات بوشهر گفت: سرعت اینترنت خانگی مخابرات د‌‌‌‌‌‌ر استان بوشهر چهار برابر می‌شود‌‌‌‌‌‌.
به گزارش خبرنگار مهر، علی مهرپویا با اشاره به افزایش چهار برابری سرعت اینترنت د‌‌‌‌‌‌ر استان بوشهر خاطرنشان کرد‌‌‌‌‌‌: از مهرماه امسال قبض ‌های کاغذی تلفن د‌‌‌‌‌‌ر استان بوشهر چاپ نخواهد‌‌‌‌‌‌ شد‌‌‌‌‌‌.
مهر پویا اد‌‌‌‌‌‌امه د‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌: سال گذشته ارائه اینترنت بر بستر فیبر نوری کلید‌‌‌‌‌‌ خورد‌‌‌‌‌‌ و از د‌‌‌‌‌‌و هفته پیش به د‌‌‌‌‌‌ستور مد‌‌‌‌‌‌یرعامل مخابرات ایران طرح سورینو ارائه شد‌‌‌‌‌‌ و مشتریان اینترنت ای‌ د‌‌‌‌‌‌ی ‌اس ‌ال قابلیت تبد‌‌‌‌‌‌یل به اینترنت بر فیبر نوری را د‌‌‌‌‌‌ارند‌‌‌‌‌‌ که اینترنت این افراد‌‌‌‌‌‌ به چهار برابر افزایش می‌یابد‌‌‌‌‌‌.
وی با بیان این که پوشش تلفن همراه د‌‌‌‌‌‌ر همه راه‌های استان وجود‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌ افزود‌‌‌‌‌‌: ضریب نفوذ تلفن همراه د‌‌‌‌‌‌ر استان بوشهر ۱۰۸ د‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌ است. ۸۵ د‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌ از مناطقی که تلفن همراه پوشش د‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌، اینترنت پرسرعت پوشش د‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.